Hvor står lokalradio i dag?

[ 12. mars 2019 ]

Dette er et spørsmål som sikkert mange lurer på og svaret får vi under landskonferansen til NLR om under en måned. 

Det er Knut-Arne Futsæter fra Kantar Media som nok en gang tar turen til landskonferansen som Norsk Lokalradioforbund arrangerer 5. til 7. april. Han var også på Landsmøtet i 2018.

Futsæter presenterer nye lyttertall og konkluderer over endringene og trendene i lyttermarkedet for radio generelt og lokalradio spesielt. Han deler også sine forventninger til mediemarkedet i tiden fremover.

“Hvor står lokalradio i dag” heter sesjonen som er en av de første på landskonferansen, fredag kl 15.30.

Futsæter følger etter den store paneldebatten som kanskje også vil gi oss svaret på hvor lokalradio står, rent politisk.

Det er snakk om en mediepolitisk debatt om lokalradiobransjens fremtidige rammevilkår. Kanskje får vi vite om politikerne er positive til lokalradioenes ønske om å få fortsette på FM til 2031.

Foreløpig bekreftede paneldeltakere er Tage Pettersen fra Høyre, Morten Wold fra Fremskrittspartiet, Freddy André Øvstegård fra SV, Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet og Trond Giske fra Arbeiderpartiet (bildet).

Debattleder er Åsmund Prytz. Sesjonen starter kl. 14.00

Nesten 150 deltagere er påmeldt til årets happening for lokalradiobransjen. Så mange har ikke vært med siden 90-tallet.

Mer informasjon om programmet og konferansen får du her:

RADIOKONFERANSE.NO