73 % av lyttingen på lokalradio er på FM

[ 5. april 2019 ]

Det er FM som er den desidert viktigste plattformen for lokalradio. Det går fram av tall som Kantar Media la fram i dag. 73 % av lyttingen foregår på FM

De tradisjonelle mediene går tilbake og særlig papiravisene, samtidig som bruken av mobilt internett øker kraftig sammen med sosiale medier som Facebook og Google. Det fortalte Knut-Arne Futsæter fra Kantar Media på Landskonferansen i regi Norsk Lokalradioforbund.

Facebook har en daglig dekning på 72 %, Google har en dekning på 60 %. Bruken av utenlandske medier øker for hvert år.  Nå er det bare 40 % som leser en papiravis hver dag. For 10 år siden var tallet 90 %.

TV-konsumet har gått tilbake, særlig blant de under 40 år. På den annen side er veksten i bruk av levende bilder over internett i ferd med å flate ut. Det betyr at tjenester som Netflix ikke lenger øker like mye. TV går samlet tilbake men nedgangen for lineær TV oppveies noe av streaming. Interessant fakta: 85 % av video-innholdet konsumeres på den store TV-skjermen.

Facebook er i ferd med å miste interesse, viser tall som Kantar Media la fram, 71 % bruker det sosiale nettsamfunnet daglig. Det er i seg selv en liten nedgang, men den største nedgangen består i at brukerne er innom færre ganger i løpet av et døgn.

7 % av den norske befolkningen har allerede skaffet seg smarthøytalere, mens 66 % har hørt om den nye lydteknologien. I Usa har 32 % av befolkningen smarthøytalere. Ifølge Edison er musikk og værmeldinger det viktigste for brukerne av smarthøytalere. Det er dog en del som synes brukervennligheten fortsatt er for dårlig på smarthøytalere.

En viktig trend for radio er at lyd(audio) konsumeres på flere enheter. Podkast øker for hvert år, men det er 9 % som hører på podkast daglig.

Nesten alle har tilgang til digital radio, enten via DAB, internett eller digital TV. Det er nå over seks millioner solgte DAB-radioer her i landet. Men, det er fortsatt bare 1,75 millioner biler som har DAB

Lokalradio har en god utvikling, den totale lyttingen har økt fra 10 % i starten av 2017 og opp til 14 % i siste kvartal i fjor. I år kan det se ut som lokalradio går litt tilbake, opplyste Futsæter.

Fra 2017 til 2018 økte lokalradio i alle aldersgrupper. Radio Metro har økt fra 42 000 til 105 000daglig lyttere. Mens Nea Radio har økt fra 5000 til 30 000. Det er en generell vekst for alle typer lokalradioer.

93 % av den daglige lyttingen er på DAB og 7 % er via FM, mens i bil er det 49 % som hører på DAB og 14 % på FM.

73 % av lyttingen på lokalradio er på FM. – Det sier jo litt om hvor viktig FM er for lokalradio, sa Futsæter.