Det står bra til med lokalradio

[ 5. april 2019 ]

Det er mye positivt i lokalradio om dagen. Detkunne en stolt styreleder i Norsk Lokalradioforbund fortelle under sin tale på lokalradiokonferansen 2019

Vi kan fortelle om mye fremgang denne gangen, både når det gjelder lyttertall og økonomi. Det fortalte Aslak Somerfelt Skretting da han holdt lederens tale på Gardermoen i dag.

Mer enn 150 mennesker deltar på Lokalradiokonferansen i åe og vi må tilbake til 1996 for å finne flere deltagere på et/en landsmøte/landskonferanse. I løpet av det siste året har det kommet 26 nye medlemmer i Norsk lokalradioforbund. Forbundet representerer nå 123 konsesjonærer med mer enn 250 radiokanaler, fortalte Skretting.

Han fokuserte i sin tale på at lokalradio må få lov til å fortsette å sende på FM også etter 2021. Han trakk fram noen lokalradioer som har brukt større ressurser på lokal DAB men hvor det fortsatt er FM som finansierer investeringene. Andre lokalradioer har ikke en gang hatt en mulighet til å begynne med DAB.

Alle er enig om at det viktigste for lokalradiobransjen er fortsatt konsesjon på FM, fortalte Skretting. Det er det som gjør om vi overlever eller ikke, sa styrelederen.

Han fortalte at styret i lokalradioforbundet har møtt mange politikere det siste året og mange forstår lokalradioenes rolle og hva som trengs. Skretting føler at lokalradioene har blitt hørt både hos Stortingspolitikere og i byråkratiet.

Lokalradio representerer lokal kultur og lokal journalistikk og er viktig for lokaldemokratiet, snakket Skretting om på Landskonferansen og kom med flere konkrete eksempler på lokalradioer som gjør det bra.

Takket være endring i reglene har flere lokalradioer opplevd økt omsetning av radiobingo, noe som er svært viktig for en del mindre radiostasjoner.

Han fortalte også om en gledelig nyhet i mediemeldingen der det blir varslet at myndighetene vil notifisere tilskuddsordningen for lokalkringkasting, slik at man ikke lenger trenger bekymre seg over beløpsgrensene når man søker tilskudd.