Lokalradiokonferansen 2019 er i gang

[ 5. april 2019 ]

Den største lokalradiokonferansen i dette årtusenet er i gang på Gardermoen. 150 deltagere fra lokalradio over hele landet har tatt turen til Scandic Oslo Airport for to dager med faglig innhold og nettverksbygging. 

Konferansen ble åpnet med fokus på sikkerhet og beredskap ved Øyvind Vassaasen, som er sikkerhetssjef i NRK. Temaet var lokalradios rolle når krisen inntreffer.

NRK og Norsk Lokalradioforbund er begge med i beredskapsavtalen som skal sikre innbyggerne informasjon i en krise-situasjonen. Vasaasen orienterte om hvordan NRK jobber med beredskapen, både fysisk og i forhold til datasikkerhet.

Han fortalte blant annet at når NRK skal bygge nytt hovedkontor må det tas sikkerhetsmessige hensyn og at de øver sammen med beredskapsmyndighetene på nasjonale krise og katastrofe-scenarioer.

NRK har inngått en særskilt avtale med Kulturdepartementet. For eksempel kan statsministeren forlange å få sendetid for viktig informasjon i en krisetid. Vasaasen fortalte mer om rutiner og planer for hvordan dette skal fungere. NRK er en del av totalforsvaret.

Oppdraget er teknologinøytralt, det er viktig at kriseinformasjon kommer ut i alle medier og plattformer.  Men, det er NRK P1 som er beredskaps-kanalen i Norge. Det er blant annet fordi NRK P1 har den største lytteroppslutningen og samtidig er den kanalen som har størst tillit i befolkningen, fortalte Vasaasen. NRK P1 kan legges ut på alle NRKs kanaler.

Men, meldingene skal nås ut til flest mulig. Derfor er det viktig at lokalradio også er med samt de nasjonale kommersielle kanalene.

Blant de viktige trekkene i avtalen er at statsmyndighet definerer når det er krise og har da rett til å komme ut med informasjon. Ved nasjonal krise skal Statsmyndighet kontakte NRK, så vil NRK sende en melding til en sentral kontakt hos Norsk Lokalradioforbund. Den informasjonen bygger på avtalt mal.

Denne sentrale kontakten hos Lokalradioforbundet skal varsle videre til sine beredskapsradioer og en teknisk løsning for dette må etableres. NRK skal etablere løsning for å tilgjengeliggjøre lydfil for de utpekte lokalradioene. Dette kan også gjennomføres ved at lokalradio sender NRK P1 videre.

Ved regionale kriser er det Fylkesmannen som kontakter aktuellt distriktskontor som igjen varsler Norsk Lokalradioforbund som igjen varsler de aktuelle radioene.

NRK og Norsk lokalradioforbund har hatt en beredskapsavtale i flere tiår. Likevel har det aldri før vært noe øvelse på at avtalen tas i bruk. Derfor er det gjort en skrivebordsundersøkelse der både NRK og lokalradio har vært med. Dette ble gjort for å identifisere hvordan informasjonsflyten i slike situasjoner og for å finne ut av svakheter i avtalen.

Det blir flere øvelser på denne beredskapsavtalen, fortalte Vasaasen. Det skal testes ut om meldingen kommer frem til de lokalradioene som er med i beredskapsavtalen. Blant annet må man se om lydfilen som sendes ut faktisk kan avspilles overalt.