Lokalradioprisen 2019 til teknisk guru

[ 7. april 2019 ]

For første gang gikk lokalradioprisen til en som ikke jobber direkte i lokalradio, men som likevel har betydd svært mye for mange lokalradioer.

Lokalradioprisen, tidligere nærradioprisen, er en hederspris fra Norsk Lokalradioforbund som deles ut under forbundets årlige landssamlinger.

I statuttene for prisen heter det at lokalradioprisen er en påskjønnelse til personer, radiostasjoner eller andre som har gjort en særlig innsats for å fremme lokalradioens rolle og betydning i samfunnet. Lokalradioprisen kan tildeles for engasjement over tid, for situasjonsbetinget innsats, eller en kombinasjon av disse.

Lokalradioprisen 2019 gikk til Frank Grandalen i Norkring, for sitt mangeårig arbeid med sendere og annet teknisk utstyr, som har vært til stor hjelp for både små og store lokalradioer i Norge. Han ble tildelt prisen under Landskonferansen lørdag, i regi av Norsk Lokalradioforbund.

I juryen for årets pris har vært nestleder i Norsk Lokalradioforbund, Thor Magnar Thorsen, fjorårets prisvinner, Eivind Engberg samt daglig leder Pål Lomeland.

– For å drive en lokalradio er det mange brikker som skal falle på plass. Noen kan litt om det meste, mens andre har spesialisert seg innen enkelte fagfelt. For lokalradiobransjen er det viktig å ha noen eksperter å støtte seg på når spesialkompetanse behøves innen de ulike fagområdene, står det i juryens begrunnelse. Videre skriver juryen:

– Vinneren av årets lokalradiopris har jobbet med kringkasting lenge, men etter det vi forstår har han aldri jobbet i en redaksjon eller vært på lufta som programleder. Likevel har hans kompetanse vært enestående for en lang rekke lokalradioer over det ganske land. Innen FM-teknologien finnes det få, om noen, som kan mer enn årets prisvinner.

Prisvinneren er genuint opptatt av radio, og det virker som han har en spesiell forkjærlighet for lokalradio. Vedkommende besvarer spørsmål og henvendelser til langt på natt i egen fritid. Han tar seg tid til å hjelpe, både små og store aktører i lokalradiobransjen. Hjelpen er på ingen måte bare muntlig. Prisvinneren trår gjerne til om noe må repareres, og om noe må løses ute i felt tar han det gjerne «på samme turen som noe annet». Han er ekspert på senderlokasjoner, og vet godt hvor de aller fleste av landets sendere står plassert. Også privateide lokalradiosendere hvor driverne selv kanskje har mistet litt oversikten.

Det er ikke bare lokalradioene i Norge som har fått hjelp av årets prisvinner. Gjennom den nasjonale FM-slukkingen ble mellomstore FM-sendere gitt bort til Radio Timveni i Malawi av vinnerens arbeidsgiver. Prisvinneren har vært i Malawi flere ganger for å få senderne i drift, og for å hjelpe radiostasjonen med andre tekniske og praktiske installasjoner.

For første gang blir lokalradioprisen delt ut til en vinner som ikke har jobbet i lokalradiobransjen, men som har sørget for å holde mange av oss på lufta i om lag 20 år.