Landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund flyttes til oktober

[ 11. mars 2020 ]

Styret i Norsk Lokalradioforbund har bestemt at på grunn av den økende helserisikoen assosiert med Coronavirus COVID-19, blir årets landsmøte utsatt til oktober.

Det er vedtatt etter at styret har gjort en grundig risikovurdering av situasjonen. Beslutningen er tatt etter omfattende konsultasjoner for å ivareta helse, velferd og sikkerhet for våre deltakere, foredragsholdere, samarbeidspartnere og ansatte. Når den globale og nasjonale Coronavirus-krisen eskalerer, antall smittetilfeller er økende og bekymringene for reiser og gruppesamlinger er tiltakende, er vår konklusjon at det ut fra et økonomisk, faglig og helsemessig perspektiv ikke vil være tilrådelig å avvikle konferansen som planlagt.

I tillegg til de helsemessige utfordringene ved å gjennomføre konferansen, har forbundet mottatt kanselleringer fra samarbeidspartnere og sentrale foredragsholdere, grunnet stengte grenser og pålagt reiseforbud.

Landsmøtet som skulle vært avviklet fra torsdag 16. april til søndag 19. april på Radisson Blu Trondheim Airport Hotel, blir derfor flyttet til tredje helgen i oktober. Det vil si torsdag 15. til søndag 18. oktober.

Vi er klar over og beklager sterkt de ulemper flyttingen av arrangementet medfører for deg som deltaker, men gitt den alvorlige situasjonen vi befinner oss i, mener forbundsstyret at en flytting til et senere tidspunkt er den eneste riktige beslutningen.

Forbundsstyrets intensjon er å opprettholde flest mulig av de oppsatte sesjoner for den kommende konferansen, men vi gjør oppmerksom på at endringer i programmet kan forekomme.

Alle påmeldinger og rombestillinger vil overføres automatisk til ny dato. Dersom du eller andre i organisasjonen er forhindret fra å delta på oppsatt tidspunkt, ber vi om at dere/den det gjelder tar kontakt med administrasjonen i forbundet så snart som mulig – slik at vi får ordnet med avbestillinger og refusjon.

Flyselskapene har under den rådende situasjonen vist fleksibilitet ved ombooking av billetter til samme destinasjon. Deltakere som allerede har kjøpt flybilletter oppfordres snarest til å kontakte billettutsteder for å endre billettene.