Norsk Lokalradio Forbunds Landsm¿te 2018.
Gardermoen 2019
[ 1. mars 2019 by para 0 Comments ]

Hvem fortjener lokalradioprisen 2019?

I fjor var det Eivind Engberg som ble tildelt lokalradioprisen under landsmøtet i Kristiansand. Nå ønsker juryen at du skal nominere kandidater til årets utdeling.

Juryen for Lokalradioprisen ønsker gode forslag på kandidater til årets hederspris som skal deles under festmiddagen på landskonferansen i Kristiansand i april.

Fra prisens statutter heter det lokalradioprisen er en påskjønnelse til personer, radiostasjoner eller andre som har gjort en særlig innsats for å fremme lokalradioens rolle og betydning i samfunnet. Prisen kan tildeles for engasjement over tid, for situasjonsbetinget innsats, eller en kombinasjon av disse.

Kandidater til Lokalradioprisen kan foreslås av styre, medlemmer eller andre. Forslag skal være skriftlig og begrunnet, og juryen i hende fire uker før konferansen. Alle står altså fritt til å foreslå en verdig kandidat. Husk at forslaget må sendes skriftlig til NLR med en god begrunnelse for vedkommendes kandidatur.

Styret i Norsk Lokalradioforbund har nedsatt en jury som består av daglig leder i NLR, Pål Lomeland, styremedlem, Thor Magnar Thorsen og fjorårets vinner, Eivind Engberg.

Nominasjoner kan du sende her.

Her ser du oversikt over alle tidligere vinnere.

Gardermoen 2019
[ 6. januar 2019 by para 0 Comments ]

Derfor må du delta på årets landskonferanse

Lokalradiobransjen er inne i en svært spennende tid der myndighetene i løpet av noen måneder skal legge føringer for hvordan lokalradiokartet skal se ut i årene fremover. I seg selv er dette en svært god grunn til å ta turen til landskonferansen på Gardermoen i april. Men konferansen rommer så uendelig mye mer.

Årets landssamling handler blant annet om lokalradioens posisjon og rolle inn i en ny og radiohverdag. Konferansen finner sted på Scandic Oslo Airport fra 5.- 7. april. Denne helgen møtes en samlet lokalradiobransje til todagers samling, hvor bransjens situasjon, utviklingstrekk og fremtiden for radiomarkedet drøftes.

Konferansen vil gi deg som deltaker nyttige foredrag, minikurs og mulighet til å utveksle erfaringer med andre lokalradioer. Programkomiteen har som tidligere satt sammen et variert og spennende program som favner bredt og som forhåpentligvis vil gi både radioledere, programledere, markedsavdeling og teknisk personell en solid dose med faglig påfyll.

På konferansen møter du også representanter for Medietilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Lotteritilsynet, Gramo, Tono, Kantar TNS og andre organer som lokalradio forholder seg til i det daglige.

Se komplett programoversikt:  https://radiokonferanse.no/konferanseprogram/

I tillegg til faglige oppdateringer, blir det også sosialt samvær med radioprat, prisutdelinger og kulturinnslag. Her kan du knytte nye kontakter, få gode ideer og etter to dager reise hjem til dine kolleger med ny inspirasjon og kunnskap.

Kjøp billetter: Sikre deg best mulig pris på dine konferansebilletter her

Knur Arne Futsæter er forskningsdirektør i medieavdelingen i Kantar

Hva er status for lokalradio i dag?
Styreleder for Norsk Lokalradioforbund, Aslak Sommerfelt Skretting redegjør i sin åpningstale for bransjestatus og veien videre. Vi får også besøk av forskningssjef i Kantar Media, Knut-Arne Futsæter som presenterer nye lyttertall og konkluderer over endringene og trendene i lyttermarkedet for radio generelt og lokalradio spesielt. Fortsetter lokalradioenes lyttertall å stige, eller har den positive utviklingen stagnert? Futsæther deler også sine forventninger til mediemarkedet i tiden fremover.

Hva vil politikerne med norsk lokalradio?
Årets landskonferanse åpnes med en storstilt mediepolitisk debatt, for å belyse lokalradios situasjon. Regjeringens mediemelding er varslet tidlig i 2019, og behandlingen av denne vil kunne danne et naturlig utgangspunkt for debatten. Norsk Lokalradioforbund mener at en bransje som i mange år har vært marginalisert gis anledning til å fortsatt kunne sende god, lokal og meningsbærende radio til alle som ønsker å høre på, både gjennom en liberalisering av konsesjonsvilkår på FM og ved å bygge ut gode støtteordninger som kan stimulere til fortsatt satsing på lokalradio.

Dette er noe av det politikerne og deres partier må ta stilling til – det er nå fremtiden til norsk lokalradio bestemmes. I panelet sitter fremtredende stortingspolitikere med medier som spesialfelt. Velkommen til debatt!

Får lokalradio fortsette på FM?
Kulturdepartementet har gitt Medietilsynet i oppgave å utrede mulighetene for at lokalradio kan fortsette på FM etter 2021. Bakgrunnen er at lokalradiobransjen ønsker større forutsigbarhet om fremtidige rammevilkår og mener at det så tidlig som mulig bør besluttes at lokalradio bør fortsette på FM etter 2021, fortrinnsvis til 2031, som også er utløpstidspunktet til gjeldende konsesjoner for DAB. Direktør i Medietilsynet Mari Velsand kommer til Gardermoen for å orientere om oppdraget Medietilsynet har fått med å kartlegge grunnlaget for eventuell forlengelse av FM-konsesjonene. Også representanter for Nasjonalkommunikasjonsmyndighet vil orientere under seansen.

Hans-Petter Nygård-Hansen forteller hva som er greia med stemmestyrte assistenter og smarte høyttalere

Smarthøytalere – ny framtid for radio og lyd?
2019 blir i lydens tegn, er den enstemmige dommen fra flere mediefolk.Og det er lanseringen av smarthøytalere på norsk like før jul i fjor som er bakgrunnen for denne troen på lydinnhold de kommende årene. Det blir ikke mindre enn to dedikerte seminarer om smarthøyttalere på årets konferanse.

Den tenker selv, hører alt og er på vei inn i norske hjem. Stemmestyrte assistenter er utviklet for å gjøre teknologi enklere og mer brukervennlig. Men hvor viktig blir stemmestyring og hvordan vil slike assistenter revolusjonere folks hverdag. Hvor er teknologien nå og hvor skal vi? Det er hva teknolog, Hans-Petter Nygård-Hansen vil ta for seg på konferansen.

Vi får også besøk av digitaldirektør i P4, Rune Hafskjær som skal snakke om hvor viktig smarthøyttalere blir for radiomediet og hvordan kan lokalradio nyttiggjøre seg denne plattformen.

Radioreklamen – anbefalinger, tips, trender og prognoser
Kreativ radioreklame selger bedre, og er mer underholde for lytterne. Men hvordan skal lokalradio i hektisk hverdag finne tid til å komme frem til disse ideene? Stig Hjerkinn Haug i Stig og Stein AS, har en fortid som radioreklameprodusent, og har noen tusen radioreklamekampanjer på samvittigheten. Han gir oss noen refleksjoner på hva som hemmer og fremmer kreativitet og noen enkle, effektive teknikker til hvordan vi kan finne flere og bedre ideer på kortere tid.

Hva er tilstanden for det norske reklamemarkedet, og hvordan er utviklingen for radioreklame kontra andre markedskanaler? Hva er prognosene for fremtidens kommersielle mediemarked og medienes reklameomsetning? Det er hva Camilla Minnhagen, senioranalytiker i analysebryået IRM, skal gi konferansedeltakerne svar på.

Oppdater deg på viktige endringer i relevante lover- og forskrifter
Tidlig i 2019 vedtas en revidert bingoforskrift. Flere av justeringene i forskriften vil både direkte og indirekte berøre lokalradioene som avvikler radiobingo. Seniorrådgiver i Lotteritilsynet, Tore Bell kommer til Gardermoen for å orientere om endringene og svare på spørsmål fra bransjen.

Har du fundert på hvordan den nye personvernforordningen (GDPR) påvirker din lokalradio og hva er konsekvensene av å ikke følge påbudet er? Advokat Jeppe Songe-Møller i Advokatfirmaet Schjødt gir en lettfattelig oversikt over de mest sentrale kravene i forordningen inkludert praktiske tips for hvordan medlemmene kan innrette virksomheten etter loven.

Slik søker du støtte fra ny tilskuddsordning for lokalradio
Små og lokale medier skal prioriteres i den nye innovasjons- og utviklingsstøtteordningen som ble etablert i 2018 og som forvaltes av Medietilsynet. Leder av ordningens fagutvalg, Jens Barland tar for seg hvilke typer tiltak som anses støtteberettiget innenfor formålet. Du vil også få søknadstips og informasjon om utlysning, søknadsbehandling og tildeling.

Få med deg siste nytt innen radiotekniske nyvinninger
Nettverksbasert lyd på full fart inn i lokalradiostudioene. Færre ledninger, høyere grad av fleksibilitet og mange flere lydkanaler i en og samme ledning er blant de største fordelene. Men er det problemfritt, og er det sikkert? Og hvor vanskelig er det å installere? Ketil Morstøl i Soundware Norge forklarer grunnprinsippene på en enkel og lettfattelig måte, og går også gjennom forutsetninger for en problemfri installasjon og hvilke fallgruver man bør være klar over på forhånd.

Radioplayer er en ny felles radiotjeneste med tilstedeværelse i flere land, som har ambisjon om å samle hvert lands radiokanaler på et sted, nasjonale og lokale. Radioplayer i Norge finnes på radioplayer.no, men også som applikasjoner for mobil og nettbrett til iOS og Android. Norsk Lokalradioforbund har inngått avtale med selskapet Norsk Radio AS om en samarbeidsmodell som sikrer våre medlemmer plass i tjenesten Radioplayer på gunstige vilkår. Radioplayer Norge er i dag en samling av alle de nasjonale radiokanalene i Norge. Tjenesten utvides nå til også å gjelde norske lokalradiostasjoner og representanter for Radioplayer internasjonalt kommer til Gardermoen for å informere om fordelene med å ta del i prosjektet.

Møt leverandører av kringkastingsutstyr- og tjenester
En rekke av våre samarbeidspartnere vil på konferansen ha stands for å presentere det siste innen kringkastingstekologi og andre produkter og tjenester som er relevante for lokalradiobransjen.

Se oversikt over utstillere og samarbeidspartnere: https://radiokonferanse.no/sponsorer/

Gardermoen 2019
[ 20. desember 2018 by para 0 Comments ]

Påmeldingen til landskonferansen er åpnet

Nå er det mulig å melde seg på til landskonferansen 2019 i regi av Norsk Lokalradioforbund. Tidlig påmeldte får billigere billetter!

Konferansen finner sted på Scandic Oslo Airport fra 5. – 7. april 2019. Denne helgen møtes lokalradiobransjen til todagers samling, hvor bransjens situasjon, utviklingstrekk og fremtiden for radiomarkedet drøftes.

Siste frist for å sikre seg billige konferansebilletter er torsdag 31. januar. Etter denne dato øker alle billettpriser med 500,- kroner. Absolutt siste frist for påmelding til konferansen er torsdag 28. februar.

I 2018 var det stort oppmøte og god stemning da Norsk Lokalradioforbund arrangerte Landsmøtet i Kristiansand. I 2019 er det landskonferanse, det betyr at det denne gangen ikke er valg og landsmøteforhandlinger. Dermed er det plass til enda mer faglig innhold og omtrent akkurat like mye nettverksbygging og sosialt samvær.