Landskonferansen 2019
[ 7. april 2019 by para 0 Comments ]

Lokalradioprisen 2019 til teknisk guru

For første gang gikk lokalradioprisen til en som ikke jobber direkte i lokalradio, men som likevel har betydd svært mye for mange lokalradioer.

Lokalradioprisen, tidligere nærradioprisen, er en hederspris fra Norsk Lokalradioforbund som deles ut under forbundets årlige landssamlinger.

I statuttene for prisen heter det at lokalradioprisen er en påskjønnelse til personer, radiostasjoner eller andre som har gjort en særlig innsats for å fremme lokalradioens rolle og betydning i samfunnet. Lokalradioprisen kan tildeles for engasjement over tid, for situasjonsbetinget innsats, eller en kombinasjon av disse.

Lokalradioprisen 2019 gikk til Frank Grandalen i Norkring, for sitt mangeårig arbeid med sendere og annet teknisk utstyr, som har vært til stor hjelp for både små og store lokalradioer i Norge. Han ble tildelt prisen under Landskonferansen lørdag, i regi av Norsk Lokalradioforbund.

I juryen for årets pris har vært nestleder i Norsk Lokalradioforbund, Thor Magnar Thorsen, fjorårets prisvinner, Eivind Engberg samt daglig leder Pål Lomeland.

– For å drive en lokalradio er det mange brikker som skal falle på plass. Noen kan litt om det meste, mens andre har spesialisert seg innen enkelte fagfelt. For lokalradiobransjen er det viktig å ha noen eksperter å støtte seg på når spesialkompetanse behøves innen de ulike fagområdene, står det i juryens begrunnelse. Videre skriver juryen:

– Vinneren av årets lokalradiopris har jobbet med kringkasting lenge, men etter det vi forstår har han aldri jobbet i en redaksjon eller vært på lufta som programleder. Likevel har hans kompetanse vært enestående for en lang rekke lokalradioer over det ganske land. Innen FM-teknologien finnes det få, om noen, som kan mer enn årets prisvinner.

Prisvinneren er genuint opptatt av radio, og det virker som han har en spesiell forkjærlighet for lokalradio. Vedkommende besvarer spørsmål og henvendelser til langt på natt i egen fritid. Han tar seg tid til å hjelpe, både små og store aktører i lokalradiobransjen. Hjelpen er på ingen måte bare muntlig. Prisvinneren trår gjerne til om noe må repareres, og om noe må løses ute i felt tar han det gjerne «på samme turen som noe annet». Han er ekspert på senderlokasjoner, og vet godt hvor de aller fleste av landets sendere står plassert. Også privateide lokalradiosendere hvor driverne selv kanskje har mistet litt oversikten.

Det er ikke bare lokalradioene i Norge som har fått hjelp av årets prisvinner. Gjennom den nasjonale FM-slukkingen ble mellomstore FM-sendere gitt bort til Radio Timveni i Malawi av vinnerens arbeidsgiver. Prisvinneren har vært i Malawi flere ganger for å få senderne i drift, og for å hjelpe radiostasjonen med andre tekniske og praktiske installasjoner.

For første gang blir lokalradioprisen delt ut til en vinner som ikke har jobbet i lokalradiobransjen, men som har sørget for å holde mange av oss på lufta i om lag 20 år.

Landskonferansen 2019
[ 6. april 2019 by para 0 Comments ]

Ny tilskuddsordning for innovasjon og utvikling

Små og lokale medier skal prioriteres i den nye ordningen for støtte til utvikling og innovasjon i media. 

Det er flere typer innovasjon, fortalte Jens Barland, leder for Fagutvalget for den nye støtteordningen til Landskonferansen.

Det handler ikke bare om produktutvikling, men kan også være nye tekniske løsninger, fortalte Barland. Det kan til og med være en utvikling av mediets posisjon og samfunnsrolle.

Mediene passer perfekt for såkalte kontinuerlige forbederinger, mente Barland. Det skader ikke å prøve seg fram med små steg. Hvis du bommer på prosjektet er det bare å ta et steg tilbake dagen etter.

Noe av bakgrunnen til at støtteordningen er kommet på plass ligger i grunnloven som angir myndighetenes ansvar for å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Derfor fikk man i fjor en ny ordning med innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets og aktualitets-medier som særlig skal fremme redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i små, lokale nyhets og aktualitetsmediene.  En ordning som er perfekt å søke på for lokalradio, mener Barland

I den første runden gikk 84 % midlene til diverse prosjekter i små og lokale medier. For i år er det ikke vedtatt hvordan midlene skal fordeles, men  Medietilsynet behandler innstillingen fra Fagutvalget i disse dager.

En av de som fikk støtte i fjor var en lokalradio som søkte om penger til å få lokalradioens nyheter ut på lokale skjermer.  En lokalavis fikk penger for å utvikle nyhetsbrev med levende bilder tilpasset et yngre publikum.

Han kom også med praktiske tips for de som vil søke, blant annet påpekte han at det er viktig å lese utlysningen. Det er blant annet kriterier som må oppfylles for å kunne søke.

Under søknadsbehandlingen blir de lokale prosjektene prioritert, forteller Barland. Han var oppgitt over at mange har brukt lite tid på å skrive søknaden, selv om de søker om flere hundre tusen kroner.

Det er viktig å være så konkret mulig i prosjektbeskrivelsen, både hva innholdet er, hvordan det skal gjøres og hvilke effekter man forventer av et ferdig resultat, sa Barland.

Og så er det viktig å ha en god plan om hvordan prosjektet skal gjennomføres, sier Barland. Dermed får man også en oversikt over kostnadene og kan sette opp et godt budsjett.

Det er også nyttig å sette prosjektet inn i en sammenheng med en lengre strategi. Dessuten er søknader om prosjekter som skal deles eller selges videre velkommen.

Her er hele presentasjonen

Landskonferansen 2019
[ 6. april 2019 by para 0 Comments ]

Endringer i bingoforskriftene

Forskriftene som angår radiobingo har nylig blitt endret. Noen av reglene er et pluss for lokalradio som lever av bingo, men det er også negative sider. 

Blant annet premiene ikke overstige 10 000 kroner i en spilleomgang. Det er høyere enn tidligere. I tillegg har man nå lov til å ha en jackpot på 100 000 kroner.

Det er ikke lenger noen regler for oppbygging av gevinsten, slik at jackpoten kan være 100 000 kroner dagen etter at jackpoten har gått. Det fortalte Tore Bell fra Lotteritilsynet på Lokalradiokonferansen.

Men, det er også praktiske fordeler ved at man nå får tillatelse til å spille radiobingo i to år, mot tidligere ett år. Dette gjelder fra neste tillatelseperiode. Men, regnskap for bingoen må leveres hvert år.

En endring i forskriftene som kanskje ikke er positivt for lokalradio er at entreprenørbingo ( bingohaller ) nå får lov til å tilby online hovedspill slik at spillere kan sitte hjemme og spille bingo.

Dette kan bli en konkurrent til radiobingo med litt mer liberale regler, noe som kan gå ut over radiobingoen, mener Bell, som innrømmer at det er en forskjell i regelverket. Radiobingo må man fortsatt skrive ut bongene på før man spiller. På den annen side må de som spiller entreprenørbingo hjemme først registrere seg ved å møte opp fysisk i bingohallen.

Responsen fra salen var at økningen av jackpoten utelukkende har vært positivt og mange var svært fornøyd med samarbeidet med Lotteritilsynet.’

Radiobingo fungerer også godt i forhold til spillavhengighet, fortalte Bell. Det å spille en gang i uka trigger ikke spilleavhengighet, mente han og fortalte at på hjelpetelefonen for spilleavhengige så har de aldri mottatt noe telefon fra en som er blitt avhengig av radiobingo.

Til slutt var Bell også litt streng og fortalte at 22 av 63 lokalradioer fikk varsel om å levere regnskap etter å ha ikke levert bingoregnskap for 2018. 7 fikk pålegg om stengning hvis ikke regnskapet ble levert, til slutt hadde alle levert.

Landskonferansen 2019
[ 6. april 2019 by para 0 Comments ]

GDPR, hvordan angår det lokalradio

GDPR er relevant for lokalradio i flere sammenhenger.  Det fortalte Jeppe Songe-Møller, advokat i advokatfirmaet Schjødt på Lokalradiokonferansen.

Typiske eksempler hvor personvern-reglene kommer inn for lokalradio er lyttere og ansatte. GDPR kommer inn i bildet i forbindelse med hvilke data man registrerer om lyttere og ansatte.

GDPR gjelder behandling av enhver opplysning om en identifiserbar fysisk person. Dersom lokalradioen registrerer sånne ting som navn, epost og telefonnummer på lytterne vil GDPR gjelde.

Det vil også gjelde f.eks premielister selv om man bare har et mobilnr. Dette regnes også som personopplysning, forteller Songe-Møller. Alle data om innsatte vil være personopplysninger.

Et grunnkrav med GDPR er at man skal ha oversikt og vite hva slags personopplysninger som er lagret hvor, forteller GDPR-eksperten. Opplysninger kan blant annet ligge på servere, minnepenner og på fysisk papir.

Man må også ha klar oversikt over hvordan dataene behandles og ha en behandlingansvarlig. Det gjelder for eksempel hvordan det jobbes med data i forhold til firmaets regnskapsbyrå etc. Der er det viktig å gjøre avtaler med de som skal behandle personopplysninger, fortalte Songe-Møller.

Det er også viktig at den som blir registrert får informasjon om hvilke data som lagres, hvor de lagres og hvordan de behandles.

Det er viktig å identifisere behandlingsgrunnlaget, altså hvorfor man registrerer data. Her gjelder det regler som avtale om samtykke. For informasjon om lyttere kan det være litt mer usikkert hva grunnlaget er, men her kan man bruke argumentasjon om berettiget interesse, f.eks innringere i en konkurranse. Man trenger neppe videre samtykke for å skrive ned navn og telefonnummer på de som ringer inn og melder seg på frivillig.

I sammenheng med GDPR er det viktig å ha ikke bare oversikt over dataene, men også rutiner for når de skal slettes og hva som skal gjøres dersom data kommer på avveie, forteller advokaten fra Schjødt.

Rent praktisk bør man f.eks ha:

En personvernerklæring som legges ut på nettsiden

Lag enkle konkurranseregler som legges ut på nettsiden, hvor det står hvordan det gjennomføres og hvordan man vinner.

Dette skal også være enkelt å finne, det er mest vanlig å legge dette på forsiden.

Huske på å lage rutiner på at man bare skal samle inn de dataene man trenger.

Landskonferansen 2019
[ 6. april 2019 by para 0 Comments ]

Smarthøytalere er også viktig for lokalradio

 – Det er langt mellom ny teknologi som er så relevant for vår bransje, det sa Rune Hafskjær i P4 på lokalradiokonferansen. Det han snakker om er smarthøytalere eller smartradio som han liker å kalle det.  

Stemmestyring og nettbasert radio var i fokus på årets lokalradiokonferanse i regi av Norsk Lokalradioforbund. På dag 1 fortalte teknolog Hans-Petter Nygård-Hansen sine teorier om smarthøytalere. På dag 2 fikk vi høre både hva P4 tenker om smarthøytalere og hva Norsk Radio og Radioplyer jobber med.

Både Radioplayer og smarthøytalere samler alle norske radiokanaler på IP samme sted og med enkel betjening.

– Det er viktig å finne ut hvordan vi skal svare når folk spør oss om noe på smarthøytalere, blant annet hvilken stemme vi skal bruke, sa Hafskjær.

Det er bare Googles assistent som er kommet på norsk og Amazon Alexa kommer på norsk. Dette er de to variantene det er noe vits i å bry seg om foreløpig, mener Hafskjær.

Tall fra USA viser at lydkonsumet øker med smarthøytaler i huset. 71 % av brukere sier at de hører mer på radio når d har en slik enhet. I Storbritannia har 9 % nå en Amazon Echo. 81 % av de som eier en slik smarthøytaler bruker den minst en gang hver dag.

I Norge så vi helt klart at bruken tok seg kraftig opp på 1. juledag, forteller Hafskjær. Siden har det blitt stadig flere brukere. Han tror likevel at det tar et par år før det tar helt av, og han er ikke bombesikker på at dette blir så stort som mange tror.

Smarthøytalere-teknologien gir nye muligheter for radioreklame. Nå kan man lage interaktive lydannonser som lytterne kan snakke med.

Det nyeste er nå smarthøytalere med skjerm. De kan du snakke til og den kan både lese opp og vise deg resultatet av det du spør om.

For lokalradio er det første å tenke på er å være tilgjengelig. TuneIn er allerede på plass og derfor kan en nyttig start å logge seg inn på denne. Den norske utgaven av Radioplayer jobber for å være default, altså inkludert i basistilbudet på en smarthøytaler.

Lawrence Galkoff fra britiske Radioplayer hadde tatt turen til Gardermoen for å presentere Radioplayer for lokalradioene. Han fortalte at alle radioer blir presentert likt på denne appen og det er faktisk en fordel for lokalradio, for det er mulig å søke geografisk.

Han poengterte blant annet hvor viktig lyttingen i radio er. 82 % av ee som kjører bil ville aldri vurdere å kjøpe en bil uten en radio. Det er derfor viktig med god brukervennlighet på Radioplayer i bilen.

Galkoff forteller at de jobber hardt med hybrid, altså at alle plattformer jobber sammen, både FM, DAB og internett.

Metadata er essensiellt for smarter radios. Dette er data som stasjonsnavn og hva slags  musikk som blir spilt etc. Dette kommer bare til å bli viktigere, mener Galkoff.

Et 20-talls lokalradioer har allerede underskrevet en avtale om å bli med på den norske utgaven av Radioplayer, forteller Ole Jørgen Torvmark i Norsk Radio. Dette er en konsekvens av en avtale mellom Norsk Radio og Norsk Lokalradioforbund som betyr at lokalradio for en relativ liten sum kan bli med på Radioplayer, der lokalradio blir presentert på samme måte som rikskanalene.

Radioplayer-appen er allerede på plass i blant annet bilmerket Audi og på Sonos-høytalere. Fordelen med Radioplayer er at den prioriterer norske kanaler, forteller Torvmark.

Landskonferansen 2019
[ 5. april 2019 by para 0 Comments ]

73 % av lyttingen på lokalradio er på FM

Det er FM som er den desidert viktigste plattformen for lokalradio. Det går fram av tall som Kantar Media la fram i dag. 73 % av lyttingen foregår på FM

De tradisjonelle mediene går tilbake og særlig papiravisene, samtidig som bruken av mobilt internett øker kraftig sammen med sosiale medier som Facebook og Google. Det fortalte Knut-Arne Futsæter fra Kantar Media på Landskonferansen i regi Norsk Lokalradioforbund.

Facebook har en daglig dekning på 72 %, Google har en dekning på 60 %. Bruken av utenlandske medier øker for hvert år.  Nå er det bare 40 % som leser en papiravis hver dag. For 10 år siden var tallet 90 %.

TV-konsumet har gått tilbake, særlig blant de under 40 år. På den annen side er veksten i bruk av levende bilder over internett i ferd med å flate ut. Det betyr at tjenester som Netflix ikke lenger øker like mye. TV går samlet tilbake men nedgangen for lineær TV oppveies noe av streaming. Interessant fakta: 85 % av video-innholdet konsumeres på den store TV-skjermen.

Facebook er i ferd med å miste interesse, viser tall som Kantar Media la fram, 71 % bruker det sosiale nettsamfunnet daglig. Det er i seg selv en liten nedgang, men den største nedgangen består i at brukerne er innom færre ganger i løpet av et døgn.

7 % av den norske befolkningen har allerede skaffet seg smarthøytalere, mens 66 % har hørt om den nye lydteknologien. I Usa har 32 % av befolkningen smarthøytalere. Ifølge Edison er musikk og værmeldinger det viktigste for brukerne av smarthøytalere. Det er dog en del som synes brukervennligheten fortsatt er for dårlig på smarthøytalere.

En viktig trend for radio er at lyd(audio) konsumeres på flere enheter. Podkast øker for hvert år, men det er 9 % som hører på podkast daglig.

Nesten alle har tilgang til digital radio, enten via DAB, internett eller digital TV. Det er nå over seks millioner solgte DAB-radioer her i landet. Men, det er fortsatt bare 1,75 millioner biler som har DAB

Lokalradio har en god utvikling, den totale lyttingen har økt fra 10 % i starten av 2017 og opp til 14 % i siste kvartal i fjor. I år kan det se ut som lokalradio går litt tilbake, opplyste Futsæter.

Fra 2017 til 2018 økte lokalradio i alle aldersgrupper. Radio Metro har økt fra 42 000 til 105 000daglig lyttere. Mens Nea Radio har økt fra 5000 til 30 000. Det er en generell vekst for alle typer lokalradioer.

93 % av den daglige lyttingen er på DAB og 7 % er via FM, mens i bil er det 49 % som hører på DAB og 14 % på FM.

73 % av lyttingen på lokalradio er på FM. – Det sier jo litt om hvor viktig FM er for lokalradio, sa Futsæter.

 

 

 

 

Landskonferansen 2019
[ 5. april 2019 by para 0 Comments ]

Lokalradio kan trolig være trygge på å få fortsette på FM

Vil lokalradioene få lov til å få fortsette på FM? Det var det store spørsmålet i den politiske debatten på Landskonferansen i regi av Norsk Lokalradioforbund

Det var knyttet stor interesse til den politiske debatten der paneldeltakerne var Freddy A. Øvstegård, SV; Åslaug Sem-Jacobsen, Sp; Trond Giske, Ap; Tage Pettersen, Høyre og Morten Wold, Fremskrittspartiet.

Flere av stortingspolitikerne avslørte i den innledende runden at de ikke har investert i DAB-radio i bilen og hadde dermed i det siste fått følge godt med lokalradio i sitt område.

– Dette er en nobrainer, mente Åslaug Sem-Jacobsen og poengterte at Senterpartiet har kommet med et eget forslag om å la lokalradioene få fortsette på FM til 2031.

– Vi hadde alle et håp om at dette skulle være med i mediemeldingen, sa Tage Pettersen, men han forsvarte kulturministerens avgjørelse om  å vente med avgjørelsen.

Pettersen er saksordfører for mediemeldingen og han hadde fått med seg at lokalradioene ønsker å få lov til å fortsette på FM. Han poengterte at det var et juridisk spørsmål om lokalradioene skal få lov til å få fortsette til 2031 uten en full konsesjonsrunde og antydet at det kunne bli aktuellt med en kortere forlengelse og dermed unngå at alle må søke konsesjon på nytt.

Morten Wold mente at akkurat dette var årsaken til at avgjørelsen ble utsatt og han var enig i at det var noen juridiske utfordringer. Men, Frp har hele tiden vært klar på at de ønsker å la lokalradio fortsette på FM.

Wold tror ikke det er noen stor uenighet om å la lokalradio få fortsette, men han trodde at forslaget fra Sp blir stemt ned i Stortinget fordi man venter på en egen melding om spørsmålet.

Trond Giske, Ap, var også skuffet over at FM-spørsmålet ikke var med, men han trodde det var stor enighet på Stortinget om å la lokalradio få fortsette på FM;

– Dere kan være ganske trygge på at 2021 ikke blir slukkedato for lokalradio, sa Giske til deltagerne på landskonferansen.

Den nylig fremlagte mediemeldingen ble også diskutert og mange lokalradioer har vært usikre på hva det som står i meldingen betyr.

Pettersen fra Høyre var enig i at det står lite om lokalradio i mediemeldingen, men han mente at lokalradio spiller en like viktig rolle som lokalavisene mange steder og har en viktig rolle i lokaldemokratiet.

Giske var overrasket over hvor lite det sto om lokalradio i den 114 sider lange meldinger. Han mente at lokalradio dekker områder som lokalavisene ikke gjør både geografisk og tematisk.

Morten Wold påpekte at kulturkomiteen kan gjøre sitt ved hjelp av merknader til meldingen og oppfordret lokalradioene til å sende inn innspill til ham og de andre medlemmene i kulturkomiteen.

Åslaug Sem-Jacobsen fortalte at Senterpartiet vil foreslå at summen av mediestøtte skal øke og at dette kan også gavne lokalradioene. Freddy Øvstegård fra SV mente at lokalradio ikke får mye penger i støtte og var klar over at mye av tilskuddsordningen går til utbygging av DAB.

– Dette blir innmari lite, sa Øvstegård og mente at det burde vært to forskjellige tilskuddsordninger, en til innhold og en til digitalisering.

Giske mente også at lokalradio får en mikroskopisk del av mediestøtten. Bare momsfritaket for aviser utgjør en mye større sum enn tilskuddsordningen og enkelte aviser får alene mer enn hele tilskuddet til alle lokalradioene samlet, påpekte Giske.

Åslaug Sem-Jacobsen mente at lokalradio også kan spille en viktig rolle når det gjelder kampen mot fake news, mens Giske var opptatt av hvilke kriterier som skal legges til grunn for mediestøtten. Han påpekte at enkelte bloggere har flere lesere enn en del lokalaviser.

Politikerne ble også spurt om hva som skal skje med de kommersielle radioene i storbyene. Wold var klar på at de var for at kommersiell radio skulle få lov til å sende på FM i Oslo, mens Sem-Jacobsen innrømte at det ikke hadde vært noen stor debatt om dette i Senterpartiet, men at dette var noe de ville se nærmere på.

Landskonferansen 2019
[ 5. april 2019 by para 0 Comments ]

Det står bra til med lokalradio

Det er mye positivt i lokalradio om dagen. Detkunne en stolt styreleder i Norsk Lokalradioforbund fortelle under sin tale på lokalradiokonferansen 2019

Vi kan fortelle om mye fremgang denne gangen, både når det gjelder lyttertall og økonomi. Det fortalte Aslak Somerfelt Skretting da han holdt lederens tale på Gardermoen i dag.

Mer enn 150 mennesker deltar på Lokalradiokonferansen i åe og vi må tilbake til 1996 for å finne flere deltagere på et/en landsmøte/landskonferanse. I løpet av det siste året har det kommet 26 nye medlemmer i Norsk lokalradioforbund. Forbundet representerer nå 123 konsesjonærer med mer enn 250 radiokanaler, fortalte Skretting.

Han fokuserte i sin tale på at lokalradio må få lov til å fortsette å sende på FM også etter 2021. Han trakk fram noen lokalradioer som har brukt større ressurser på lokal DAB men hvor det fortsatt er FM som finansierer investeringene. Andre lokalradioer har ikke en gang hatt en mulighet til å begynne med DAB.

Alle er enig om at det viktigste for lokalradiobransjen er fortsatt konsesjon på FM, fortalte Skretting. Det er det som gjør om vi overlever eller ikke, sa styrelederen.

Han fortalte at styret i lokalradioforbundet har møtt mange politikere det siste året og mange forstår lokalradioenes rolle og hva som trengs. Skretting føler at lokalradioene har blitt hørt både hos Stortingspolitikere og i byråkratiet.

Lokalradio representerer lokal kultur og lokal journalistikk og er viktig for lokaldemokratiet, snakket Skretting om på Landskonferansen og kom med flere konkrete eksempler på lokalradioer som gjør det bra.

Takket være endring i reglene har flere lokalradioer opplevd økt omsetning av radiobingo, noe som er svært viktig for en del mindre radiostasjoner.

Han fortalte også om en gledelig nyhet i mediemeldingen der det blir varslet at myndighetene vil notifisere tilskuddsordningen for lokalkringkasting, slik at man ikke lenger trenger bekymre seg over beløpsgrensene når man søker tilskudd.

Landskonferansen 2019
[ 5. april 2019 by para 0 Comments ]

Lokalradiokonferansen 2019 er i gang

Den største lokalradiokonferansen i dette årtusenet er i gang på Gardermoen. 150 deltagere fra lokalradio over hele landet har tatt turen til Scandic Oslo Airport for to dager med faglig innhold og nettverksbygging. 

Konferansen ble åpnet med fokus på sikkerhet og beredskap ved Øyvind Vassaasen, som er sikkerhetssjef i NRK. Temaet var lokalradios rolle når krisen inntreffer.

NRK og Norsk Lokalradioforbund er begge med i beredskapsavtalen som skal sikre innbyggerne informasjon i en krise-situasjonen. Vasaasen orienterte om hvordan NRK jobber med beredskapen, både fysisk og i forhold til datasikkerhet.

Han fortalte blant annet at når NRK skal bygge nytt hovedkontor må det tas sikkerhetsmessige hensyn og at de øver sammen med beredskapsmyndighetene på nasjonale krise og katastrofe-scenarioer.

NRK har inngått en særskilt avtale med Kulturdepartementet. For eksempel kan statsministeren forlange å få sendetid for viktig informasjon i en krisetid. Vasaasen fortalte mer om rutiner og planer for hvordan dette skal fungere. NRK er en del av totalforsvaret.

Oppdraget er teknologinøytralt, det er viktig at kriseinformasjon kommer ut i alle medier og plattformer.  Men, det er NRK P1 som er beredskaps-kanalen i Norge. Det er blant annet fordi NRK P1 har den største lytteroppslutningen og samtidig er den kanalen som har størst tillit i befolkningen, fortalte Vasaasen. NRK P1 kan legges ut på alle NRKs kanaler.

Men, meldingene skal nås ut til flest mulig. Derfor er det viktig at lokalradio også er med samt de nasjonale kommersielle kanalene.

Blant de viktige trekkene i avtalen er at statsmyndighet definerer når det er krise og har da rett til å komme ut med informasjon. Ved nasjonal krise skal Statsmyndighet kontakte NRK, så vil NRK sende en melding til en sentral kontakt hos Norsk Lokalradioforbund. Den informasjonen bygger på avtalt mal.

Denne sentrale kontakten hos Lokalradioforbundet skal varsle videre til sine beredskapsradioer og en teknisk løsning for dette må etableres. NRK skal etablere løsning for å tilgjengeliggjøre lydfil for de utpekte lokalradioene. Dette kan også gjennomføres ved at lokalradio sender NRK P1 videre.

Ved regionale kriser er det Fylkesmannen som kontakter aktuellt distriktskontor som igjen varsler Norsk Lokalradioforbund som igjen varsler de aktuelle radioene.

NRK og Norsk lokalradioforbund har hatt en beredskapsavtale i flere tiår. Likevel har det aldri før vært noe øvelse på at avtalen tas i bruk. Derfor er det gjort en skrivebordsundersøkelse der både NRK og lokalradio har vært med. Dette ble gjort for å identifisere hvordan informasjonsflyten i slike situasjoner og for å finne ut av svakheter i avtalen.

Det blir flere øvelser på denne beredskapsavtalen, fortalte Vasaasen. Det skal testes ut om meldingen kommer frem til de lokalradioene som er med i beredskapsavtalen. Blant annet må man se om lydfilen som sendes ut faktisk kan avspilles overalt.

 

 

 

Landskonferansen 2019
[ 28. mars 2019 by para 0 Comments ]

Lokalradiokonferanse med en vri på kvelden

Det er bare en uke igjen til årets store høydepunkt for alle som jobber i lokalradio. I tillegg til alt det faglige innholdet serverer Lokalradiokonferansen i år også bokbad som oppvarming til festmiddagen. 

Det er ingen ringere enn Thor Viksveen som skal bokbades om boka, «DAB – utdatert før det er oppdatert?».

Viksveen er journalist, redaktør og forfatter. I 2018 ga han ut en bok om innføringen av DAB i Norge, hvor han har rettet et kritisk søkeblikk på prosessen som førte til at rikskanalene slukket sine FM-sendere i Norge.

Lørdag kveld kan du møte Viksveen i samtale med velkjente Andreas Reitan fra Nea Radio.

Men, ikke nok med det. Før kvelden starter er du invitert til konkurranser hos de mange utstillerne som kommer til årets lokalradiokonferanse. Det er så mange som har ønsket å komme denne gangen at ledelsen måtte takke nei til de som ikke meldte sin interesse i tide.

Våre utstillere presenterer det siste innen kringkastingstekologi og andre produkter og tjenester som er relevante for lokalradiobransjen.

Underveis i sesjonen er det trekning av en lisens på mAirlist playout software (Avviklingsprogram for radio) til en verdi av 9500,- kroner. Premien leveres av Soundware Norge.

Det trekkes også en lydpakke bestående av Scarlett 2i2 lydkort, kondensatormikrofon, mikrofonkabel, hodetelefon og Pro Tools. Denne premien er levert av Lydrommet AS.

NB: Vinnere må være til stede for å erverve premie.

Forøvrig begynner bokbadet klokken 19 og festmiddagen blir servert fra klokka 20. Aperitif fra kl. 18.30 og alt dette på lørdag kveld om en uke.

Det er også felles middag og muligheter til å treffe igjen gamle kjente på fredag kveld kl. 20.00 i en litt mer uformell setting.

Landskonferansen skjer på Scandic Oslo Airport på Gardermoen fra fredag 5. april til søndag 7. april. Det blir mange deltagere i år, ikke siden 1996 har så mange meldt seg på Landskonferanse/Landsmøte i regi av Norsk Lokalradioforbund.