Kathy Lie

Kathy Lie

Mediepolitisk talsperson for SV

Kathy Lie er mediepolitisk talsperson for SV. Hun har vært stortingsrepresentant for partiet siden 2021 og sitter som partiets medlem i familie- og kulturkomiteen. Ved fylkestingsvalget 2019 ble hun valgt inn på fylkestinget i Viken for SV og var fylkesvaraordfører 2019–2021.

Alle sesjoner med Kathy Lie

Torsdag 23. mars 2023 23. mars 2023
11:35 - 12:30

Mediedebatt: Hva vil politikerne med norsk lokalradiobransje?

SAL A - plenum

Lokalradio har lenge etterspurt bedre innretninger på den offentlig mediestøtten, og hadde store forventninger om positive endringer når mediestøtteordningene nylig ble evaluert, og Stortinget for første gang skulle fastsette fireårige styringssignal for mediepolitikken. Lokale medier blir i den offentlige mediedebatten løftet frem som selve ryggraden i det norske mediemangfoldet, men der lokalavisene får stadige løft i offentlige subsidier og tilgodeses med over 300 millioner i mediestøtte årlig, mottar lokalradiobransjen kun marginale tilskudd til redaksjonell aktivitet.

Med bakgrunn i politiske signaler og Medietilsynets anbefaling om å opprette en dedikert redaksjonell tilskuddsordning for lokalradio hadde bransjen tillit til at politikerne endelig ville bidra til å styrke lokalradio. Til tross for tilsynets omfattende, og godt dokumenterte mediestøtterapport som konkluderte med et tydelig behov for økte bevilgninger til den redaksjonelle aktiviteten i årene som kommer, ble dette ikke fulgt opp i det videre arbeidet. I stedet kom en kunngjøring om at tilskuddsordningen for lokalradio må åpnes for flere aktører.

Som lokalavisene trenger også norske lokalradiostasjoner kontinuitet, trygghet og forsvarlige økonomiske rammer for å utvikle det redaksjonelle produktet, og for å styrke sitt bidrag til den lokalt forankrede og brede samfunnsdebatten. Det må tas politiske grep for å jevne ut konkurransevilkårene i lokale mediemarkeder, dersom lokalradio skal fortsette å fungere som viktige nyhetsformidlere og meningsbærere – men fra politisk hold er det fremdeles liten vilje til å adressere disse utfordringene.

Alle de store partiene har de siste årene etterspurt modeller for hvordan en bedre redaksjonell støtteordning for lokalradio bør se ut – nå må politikerne handle, slik at ikke lokalradioene forsvinner, og det lokale mediemangfoldet svekkes

Bekreftede paneldeltakere:
Tage Pettersen (H) mediepolitisk talsperson, Kathy Lie (Sv) mediepolitisk talsperson, Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) mediepolitisk talsperson, Gry Haugsbakken (Ap) statssekretær i kultur- og likestillingsdepartementet. Ordstyrer er Thor Magnar Thorsen, ansvarlig redaktør i Radio 102

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.