Morten Byberg

Morten Byberg

Senioringeniør hos Nkom

Morten Byberg er seinoringeniør i spektrumavdelingen hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Alle sesjoner med Morten Byberg

Torsdag 14. mars 2024 14. mars 2024
16:00 - 16:45

Nye retningslinjer for ID-koder og ny forskrift om sektoravgift – hva betyr det for lokalradio?

SAL A - PARALLELL

Når tradisjonell kringkasting og internett smelter sammen som distribusjonsplattformer for radio, blir korrekt oppsett for ID-koder stadig mer viktig for lokalradio. Blant annet for å kunne oppnå sømløse overganger mellom FM/DAB og IP-baserte plattformer, eksempelvis i bil. I 2023 kom det på plass helt nytt regelverk for bruk av ID-koder, som lokalradioene må kjenne til. Dette vil Morten Byberg, senioringeniør i spektrumavdelingen hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fortelle mer om i denne sesjonen. Det vil også bli redegjort for de endringer i ny forskrift om sektoravgift som vedrører lokalradio, herunder lettelser i sektoravgiften for lokalradioer som innehar spektrumtillatelse på DAB. Det åpnes for spørsmål fra salen ved slutten av sesjonen.

Torsdag 23. mars 2023 23. mars 2023
16:30 - 17:15

Om korrekt bruk av ID-koder og status for lokal-DAB

SAL B - Plenum

Digitaliseringen av lokalradio er godt i gang og foregår samtidig på flere arenaer. Den viktigste er selvsagt overgangen til en ny digital radiostandard, men også internett blir en stadig viktigere plattform for radiodistribusjon. For å kunne oppnå sømløse overganger mellom FM/DAB og IP-baserte plattformer eksempelvis i bil, er man avhengig av riktig oppsatt ID-kode og at denne er knyttet til programvirksomheten. I denne sesjonen hører du mer om nye retningslinjer for forvalting av ID-koder og viktigheten av å ha korrekt kodeoppsett. Du får også oppdatert status for lokal DAB-utbygging. Sesjonen er ved Øystein Torsøe Karlsen og Morten Byberg, som begge arbeider som senioringeniører i spektrumavdelingen hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det åpnes for spørsmål fra salen ved slutten av sesjonen.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.