Fagprogram 2023

Programmet oppdateres fortløpende og vi tar forbehold om endringer.

09:30 - 11:00 Resepsjon

Registrering, mingling og utstillerbesøk

Registrering for deltakere, gjester, foredragsholdere og andre som ankommer torsdag. Ved registrering får deltakerne utdelt en konferansemappe med praktisk informasjon, programblad og et deltakerbevis i form av et navneskilt. Dette navneskiltet må deltakeren bære på seg under hele konferansen. Skiltet fungerer blant annet som ad­gangstegn for fagkonferanse og enkelte måltider. I lommen for navneskiltet ligger billetter til fellesmiddag og festmiddag for deltakere som har bestilt dette. Registreringen er åpen til klokken 13.00.

11:00 - 11:05 SAL A

Velkommen til landskonferansen 2023

Programkomiteens leder, Thor Magnar Thorsen åpner den 39. landskonferansen i regi av Norsk Lokalradioforbund

Thor Magnar Thorsen
11:05 - 11:15 Sal A - Plenum

Offisiell åpning av landskonferansen 2023

Landskonferansen åpnes offisielt av statssækretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Gry Haugsbakken fra Arbeiderpartiet

Gry Haugsbakken
11:15 - 11:35 SAL A - plenum

Status for lokalradio og veien videre

Hvor står lokalradiobransjen nå og hvor er vi på vei? Hva har Norsk Lokalradioforbund fått utrettet siste året og hvilke viktige saker står på agendaen i tiden fremover? Dette er noe av det styreleder, Aslak Sommerfelt Skretting tar opp i sin åpningstale.

Aslak Sommerfelt Skretting
11:35 - 12:30 SAL A - plenum

Mediedebatt: Hva vil politikerne med norsk lokalradiobransje?

Lokalradio har lenge etterspurt bedre innretninger på den offentlig mediestøtten, og hadde store forventninger om positive endringer når mediestøtteordningene nylig ble evaluert, og Stortinget for første gang skulle fastsette fireårige styringssignal for mediepolitikken. Lokale medier blir i den offentlige mediedebatten løftet frem som selve ryggraden i det norske mediemangfoldet, men der lokalavisene får stadige løft i offentlige subsidier og tilgodeses med over 300 millioner i mediestøtte årlig, mottar lokalradiobransjen kun marginale tilskudd til redaksjonell aktivitet.

Med bakgrunn i politiske signaler og Medietilsynets anbefaling om å opprette en dedikert redaksjonell tilskuddsordning for lokalradio hadde bransjen tillit til at politikerne endelig ville bidra til å styrke lokalradio. Til tross for tilsynets omfattende, og godt dokumenterte mediestøtterapport som konkluderte med et tydelig behov for økte bevilgninger til den redaksjonelle aktiviteten i årene som kommer, ble dette ikke fulgt opp i det videre arbeidet. I stedet kom en kunngjøring om at tilskuddsordningen for lokalradio må åpnes for flere aktører.

Som lokalavisene trenger også norske lokalradiostasjoner kontinuitet, trygghet og forsvarlige økonomiske rammer for å utvikle det redaksjonelle produktet, og for å styrke sitt bidrag til den lokalt forankrede og brede samfunnsdebatten. Det må tas politiske grep for å jevne ut konkurransevilkårene i lokale mediemarkeder, dersom lokalradio skal fortsette å fungere som viktige nyhetsformidlere og meningsbærere – men fra politisk hold er det fremdeles liten vilje til å adressere disse utfordringene.

Alle de store partiene har de siste årene etterspurt modeller for hvordan en bedre redaksjonell støtteordning for lokalradio bør se ut – nå må politikerne handle, slik at ikke lokalradioene forsvinner, og det lokale mediemangfoldet svekkes

Bekreftede paneldeltakere:
Tage Pettersen (H) mediepolitisk talsperson, Kathy Lie (Sv) mediepolitisk talsperson, Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) mediepolitisk talsperson, Gry Haugsbakken (Ap) statssekretær i kultur- og likestillingsdepartementet. Ordstyrer er Thor Magnar Thorsen, ansvarlig redaktør i Radio 102

Gry Haugsbakken
Åslaug Sem-Jakobsen
Kathy Lie
Tage Pettersen
Thor Magnar Thorsen
12:30 - 13:30 Restaurant

Lunsj

Lunsj serveres i hotellets restaurant i andre etasje.

13:30 - 14:00 SAL B - Plenum

Oppdatering og informasjon fra Medietilsynet

Medietilsynet informerer og gir svar på relevante saker knyttet til lokalradio. Blant temaene som berøres i år er tilskuddordninger, mediemangfoldsregnskap og tilsyn etter kringkastingsregelverket. Sesjonen er ved Hanne Sekkelsten som er avdelingsdirektør i Medietilsynet. Det åpnes for spørsmål fra salen på slutten av sesjonen.

Hanne Sekkelsten
14:30 - 15:15 SAL B - Plenum

Plattformer for radio og lyd – hvilke bevegelser ser vi?

Det blir stadig mer krevende å holde seg oppdatert på nye distribusjonsmetoder som følger av den rivende teknologiutviklingen og folks endrede mediebruk. En stadig større andel av den totale radiolyttingen foregår gjennom internettbasert distribusjon, som gjerne kontrolleres eller påvirkes av tredjeparter med varierende agenda. I et slikt uoversiktlig landskap, er det vanskelig å vite hvilke plattformer man bør satse på og hvilke man bør styre unna. I denne sesjonen vil produktutviklingssjef i NRK Radio, Marit Rossnes, gi deg svaret på hvorfor det er viktig å være bevisst på hvor radioinnholdet ditt distribueres og hvilke grep NRK gjør for å ha bedre kontroll på og eierskap over eget innhold og publisering. Rossnes deler også hvilke bevegelser/trender NRK ser i distribusjon/formidling av radio og lyd. Hva skjedde med stemmestyrte enheter – og hva vil skje med radiolyttingen når stadig flere biler knyttes til internett?

Marit Rossnes
15:30 - 16:15 Sal A - Parallell

Dataangrep kan ramme alle – men hvordan møte trusselen?

Bare de siste årene har vi sett en rekke eksempler på virksomheter som har blitt utsatt for dataangrep. Nylig ble en også en lokalradio offer for et løsepengevirus som krypterte både lyd- ogdokumentfiler Har du ikke tenkt på datasikkerhet før, bør du gjøre det nå - uansett hvor liten bedriften din er. Det er ikke lenger et spørsmål om din virksomhet vil bli utsatt for et datainnbrudd, men når. Stadig flere av funksjonene i bedriftene vi jobber i kobles til nett, og gjør oss mer sårbare for digitale angrep. Det har aldri vært viktigere å ta de riktige forholdsreglene, også når det gjelder IT-sikkerheten i den enkelte bedrift. Fagdirektør, Roar Thon i Nasjonal sikkerhetsmyndighet kommer til Hamar for gi oss et innblikk i digitale sikkerhetsutfordringer og samtidig gi nyttige råd for hvordan din virksomhet kan øke sin motstandsdyktighet mot datakriminalitet.

Roar Thon
15:30 - 16:15 SAL B - Parallell

Radioplayer - bransjens eget verktøy for radiodistribusjon

Radioplayer blir et stadig viktigere distribusjonsverktøy for norske lokalradioer. Plattformen eies av radiobransjen selv og samler lokale og nasjonale radiokanaler på ett sted. Jobb nummer en for Radioplayer er å sikre radioens posisjon i nye biler, hvor dens tradisjonelle rolle utfordres med inntreden av internett og store skjermer. Men Radioplayer tilbyr også tjenester direkte til publikum på andre plattformer der enkeltkanaler kan ha utfordringer med å komme inn eller hvor kostnadene blir for omfattende. Dette inkluderer smarthøyttalere, smart-TV, mobilapper, webspillere, med mer. Hør Ole Jørgen Torvmark, Head of Products, Radioplayer Worldwide fortelle om siste nytt fra Radioplayer.

Ole Jørgen Torvmark
16:30 - 17:15 SAL B - Plenum

Om korrekt bruk av ID-koder og status for lokal-DAB

Digitaliseringen av lokalradio er godt i gang og foregår samtidig på flere arenaer. Den viktigste er selvsagt overgangen til en ny digital radiostandard, men også internett blir en stadig viktigere plattform for radiodistribusjon. For å kunne oppnå sømløse overganger mellom FM/DAB og IP-baserte plattformer eksempelvis i bil, er man avhengig av riktig oppsatt ID-kode og at denne er knyttet til programvirksomheten. I denne sesjonen hører du mer om nye retningslinjer for forvalting av ID-koder og viktigheten av å ha korrekt kodeoppsett. Du får også oppdatert status for lokal DAB-utbygging. Sesjonen er ved Øystein Torsøe Karlsen og Morten Byberg, som begge arbeider som senioringeniører i spektrumavdelingen hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det åpnes for spørsmål fra salen ved slutten av sesjonen.

Morten Byberg
Øystein Torsøe Karlsen
20:00 - 22:30 Restaurant

Fellesmiddag

To-retters fellesmiddag som serveres i hotellets restaurant. Dette måltidet er ikke inkludert i pakkeprisen og må bestilles som tilvalg.

09:30 - 11:00 Resepsjon

Registrering, mingling og utstillerbesøk

Registrering for deltakere, gjester, foredragsholdere og andre som ankommer fredag. Ved registrering får deltakerne utdelt en konferansemappe med praktisk informasjon, programblad og et deltakerbevis i form av et navneskilt. Dette navneskiltet må deltakeren bære på seg under hele konferansen. Skiltet fungerer blant annet som ad­gangstegn for fagkonferanse og enkelte måltider. I lommen for navneskiltet ligger billetter til fellesmiddag og festmiddag for deltakere som har bestilt dette. Registreringen er åpen til klokken 13.00.

11:00 - 11:45 SAL A - Parallell

Slik fanger du lytteren

I en jungel av radiokanaler og podcaster er stemmebruk alfa og omega for å kapre lytteren. For det er ikke alltid stemmen du lytter til gir deg lyst til å lytte videre – noen ganger kan den få deg til å bytte kanal eller slå av. Å være naturlig på radio virker enkelt, men det er noe av det vanskeligste å få til. Hvordan bli lytterens venn? Gry Veiby er programleder i Norges mest populære podkast, "Oppdatert", og gir deg i denne sesjonen alle tipsene og triksene du trenger for god stemmebruk.

Gry Veiby
11:00 - 11:45 SAL B - Parallell

Øk radiosalget umiddelbart med fem smarte tips

Det er ingen fasit i salg, men noen ting er smart å gjøre for å lande salget. De fleste selgere gjør unødvendige feil i salgsprosessen, som medfører at salget glipper eller tar unødig lang tid. Det positive er at du med små justeringer og grep kan få fart i salget igjen. Ole-Arvid Liodden har mer enn 35 års erfaring med salg – og er spesialist i å trene selgere. På Hamar vil han dele de fem vanligste utfordringene i salg og gi deg konkrete tips for hvordan du umiddelbart kan øke salget og hitraten!

Ole-Arvid Liodden
12:00 - 12:30 SAL A - Plenum

Medieutviklingen og kampen om publikums ører

Medievanene våre er i endring, og tilgangen til teknologi former mediehverdagen vår. Hva er status for lyttemarkedene i Norge nå? Hva skjer med radio, podkast og musikkstrømming? Hvordan klarer lokalradio seg i kampen om publikums ører, og hvilke plattformer foretrekker lokalradiolytteren? Med utgangspunkt i Kantars medieundersøkelser gir forskingssjef Knut-Arne Futsæter en oppdatert status på nordmenns mediebruk, og deler sine forventninger til mediemarkedet fremover.

Knut Arne Futsæter
12:30 - 13:30 Restaurant

Lunsj

Lunsj serveres i hotellets restaurant i andre etasje.

13:30 - 14:15 SAL A - Parallell

Lær intervjuteknikk med Espen Aas

Intervjuet er kanskje det viktigste verktøyet i den journalistiske verktøykassen. Behersker du intervjuet har du et meget godt utgangspunkt som journalist. Espen Aas er programleder i NRK Dagsnytt 18 og intervjuer alt fra medietrente personer, som i noen tilfeller svarer det samme uansett hva de blir spurt om, til personer som aldri eller sjelden uttaler seg offentlig. Hvordan jobber han for å få best mulig svar fra dem han intervjuer? Hva lytter han etter i samtalen med intervjuobjektene?

Espen Aas
13:30 - 14:15 SAL B - PARALLELL

Hva kjennetegner en bra radioreklame?

En mediebruker blir eksponert for tusenvis av annonsebudskap daglig. På radio har du ikke mange sekunder til rådighet for å vinne lytterens oppmerksomhet og få frem budskapet du ønsker, men brukt på riktig måte er radio en fantastisk markedsføringskanal med mange fordeler. Eskil Paus er en prisvinnende reklameprodusent og arbeider til daglig som kreativ leder i produksjonsselskapet, Både Og. I denne sesjonen gir Eskil deg en rekke lydeksempler, råd og nyttige tips for hvordan du kan forme annonsebudskap og lage radioproduksjoner som både skaper oppmerksomhet og som gir gode resultater for kundene.

Eskil Paus
14:30 - 15:00 SAL A - Parallell

Hvordan påvirker globale aktører den norske medieøkonomien?

Teknologisk utvikling og digitalisering har endret hele befolkningens medievaner og tilbud. Pål Nedregotten er konserndirektør for data og teknologi i A-media og vil vise hvordan de store teknologigigantenes innflytelse og makt utfordrer hele det tradisjonelle mediemarkedet, både når det gjelder kampen om annonseinntekter og å tiltrekke seg brukere. Mange annonsører, også i de lokale markedene, har flyttet hele eller deler av sitt markedsføringsbudsjett fra tradisjonelle medier som aviser, TV og radio til Google og sosiale medieplattformer.

Pål Nedregotten
14:30 - 15:00 SAL B - Parallell

Slik skriver du søknader som skiller seg ut i mengden

Andelen søknader til lokalradioenes støtteordning, tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, er sterkt økende - uten at den totale tilskuddspotten har løftet seg tilsvarende. Nåløyet for gjennomslag er blitt mindre, kravene større og betydningen av å skrive gode søknader har aldri vært viktigere. I denne sesjonen får du tips til hvordan din søknad kan skille seg ut i søkerbunken og hva utvalget ser etter når søknadene blir vurdert. Sesjonen er ved Azka Baig som er fagutvalgsleder for tilskuddsordningen for lyd- og bildemedier i Medietilsynet.

Azka Baig
15:15 - 16:00 SAL A - Plenum

Lyden av en historie - fra idé til ferdig produkt

Uten radioerfaring, men med bakgrunn som featurejournalist og romanforfatter, har Joachim Førsund tatt podkastsjangeren med storm. Resultatet av arbeidene hans er flere prisvinnende podkaster, og status som en av de beste historiefortellerne i sjangeren. Han har siden 2018 vunnet hele fem podkast-priser under Prix Radio og fikk i 2022 fortellerprisen for podkastserien «Balladen om Håkon Banken». I denne sesjonen vil Joachim Førsund gi deg nye verktøy, ideer og innsikt om hvordan du kan skape en podkast som er verdt å lytte til, når han deler sine kunnskaper om research og metode, intervjusettinger, dramaturgi og ellers nyttige erfaringer han har gjort seg gjennom de siste årenes suksess.

Joachim Førsund
16:15 - 17:00 Sal A - PLENUM

Slik lager de sin prisnominerte morgensending

Møt programlederne som bruker humor, tenker utenfor boksen og fyller morgensendingene med innhold som appelerer til et bredt publikum, selv med begrensede ressurser. Flere ganger har duoen vært nominert til Prix Radio for morgensendingene i NRK Telemark. Stian Wåsjø Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen kommer til Hamar for å gi deg nyttige tips for hvordan du kan planlegge og produsere en bedre radiosending.

Stian Wåsjø Simonsen
Ken Willy Wilhelmsen
20:00 - 22:30 Restaurant

Fellesmiddag

To-retters fellesmiddag som serveres i hotellets restaurant. Dette måltidet er ikke inkludert i pakkeprisen og må bestilles som tilvalg.

11:00 - 11:45 Sal A - Parallell

På hvilken måte påvirkes radiobingo av ny pengespillovgivning?

Stortinget vedtok i mars 2022 en ny pengespillov. Ny pengespillforskrift er den siste byggesteinen i et omfattende regelverksarbeid på pengespillfeltet. Sammen skal den nye loven og forskriften sikre en mer helhetlig ivaretakelse av pengespillpolitikken. Den nye forskriften som trådte i kraft 1. januar, fastsetter flere generelle regler som vil gjelde for alle tilbydere av pengespill. Tore Bell, seniorrådgiver i Lotteritilsynet, vil i denne sesjonen gå gjennom endringene som for gjelder for lokalradioer med radiobingo. Det åpnes for spørsmål fra salen mot slutten av sesjonen.

Tore Bell
11:00 - 11:45 SAL B - Parallell

Hvordan programmere den perfekte spillelisten?

Radioens musikkprofil er vesentlig for å definere stasjonens uttrykk og er et verktøy for å nå ut til målgruppen. Hva man velger å legge til i spillelistene – og kanskje enda mer hva vi ikke velger å spille – er alltid gjenstand for diskusjon og debatt. Som radiolytter er man nødt til å forholde seg til musikk plukket ut av andre og hvis man ikke liker det som kringkastes på en radiostasjon i øyeblikket, kan man enkelt bytte kanal. Så spørsmålet er, hvordan kan man programmere den perfekte spillelisten som både er tilpasset kanalens målgruppe og lytterens musikksmak? Sven Zimmermann fra OnAir digital har mange års erfaring med musikkprogrammering på radio og har bistått både små- og store radioaktører verden over. Nå kommer han til Hamar for å dele av sine kunnskaper med lokalradiobransjen. Og som han sier: Musikkplanlegging trenger ikke være vanskelig og ressurskrevende. Du kommer langt med lidenskap for musikk og data. Sesjonen er på engelsk.

Sven Zimmermann
12:00 - 12:45 SAL A - Parallell

Lær lydsløyd med Hans Kristen Hyrve

Bli med et menneske som alltid tenker på lyd inn i den kreative prosessen. Gjennom lytteeksempler får du oppleve lydbruk du neppe ville kommet på selv, og du vil bli utfordret til å tenke annerledes om hvordan lyd kan brukes i radio og podkast. Kanskje går du tilbake til radio- eller podkastprosjektet ditt med nye verktøy og nye perspektiver på hvordan du selv kan legge lyd i egne radioproduksjoner.

Hans Kristen Hyrve
12:00 - 12:45 Sal B - Parallell

Hvordan booke et møte med hvem som helst?

Martin Da Veiga har i flere år blitt omtalt som Norges beste møtebooker. Han hjelper næringslivet med å booke kvalifiserte møter som resulterer i nye kunder. Møtebooking og leadsgenerering gjort rett, er en effektivt og rask strategi for å øke salg og omsetning! Vil du lære deg å enkelt kommunisere med kirurgisk presisjon uten å føle deg masete, manipulerende, slitsom eller usikker? Martin viser deg alle hans hemmeligheter rundt hvordan du booker møter som øker salget.

Martin Da Veiga
12:45 - 13:45 Restaurant

Lunsj

Lunsj serveres i hotellets restaurant i andre etasje.

13:45 - 14:30 SAL A - Parallell

Hvem er du og hvem prater du til?

Hvem henvender du deg til når du prater på radio og hva vet du om medievanene til de du ønsker å nå? Det er ofte store forskjeller på medievanene til en som vokste opp med papiravis, svart-hvitt TV og radioen som et stort møbel i stuen sammenliknet med dagens unge som har "hele verden" tilgjengelig i sin egen lomme. I foredraget "Kampen om folks tid" presenterer Marte Ingul Amedias sosialt eksperiment om generasjoner og mediebruk, og ser nærmere på forskjeller som får oss til å tenke over hvordan vi kan tilnærme oss forskjellig publikum på forskjellige måter for å stå sterkere i kampen om folks tid. 

Hvilken mediealder har du? Tilhører vanene dine generasjon X eller Z? Eller er dine vaner kanskje en "babyboomer"?  Sesjonen er ved Marte Ingul som er konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia.

Marte Ingul
13:45 - 14:30 SAL B - Parallell

Grunnleggende salgsteknikk på 1-2-3

Annonsering på radio kan ha stor verdi både for å bygge merkevarekjennskap og for å utløse salg. Yvonne Stikbakke er salgsdirektør i Metro Sound og er en av Norges aller beste radioselgere. I denne sesjonen gir hun deg kunnskap om og innsikt i fordelene ved å bruke radio som markedsføringskanal. Du lærer mer om grunnleggende salgsteknikker som radioselger. Hvordan får man nye kundeemner å jobbe med? Hva skjer i et salgsmøte, hvordan avdekker vi og ikke minst utvikler vi kundens behov? Hvordan argumenterer vi med størst effekt for våre produkter og løsninger, og hvordan svarer vi når kunden har konkrete innvendinger? Foredraget er spesielt godt egnet for nybegynnere, men passer også for de som ønsker å bli tryggere og mer motiverte i rollen som radioselger.

Yvonne Stikbakke
14:45 - 15:30 SAL A - Plenum

Radiokonseptene som øker inntektene i din radio

Å markedsføre en merkevare, produkt eller tjeneste på radio handler om mer enn den tradisjonelle radioreklamen. Et nøkkelelement for å lykkes kommersielt på radio er å skape unike konsepter og promoaktiviteter som engasjerer og gleder lyttere samtidig som de er attraktive for eventuelle annonsører. Tønnes Steenersen har arbeidet med radiosalg i en årrekke og få personer kjenner bedre til hvilke lytteraktiviteter som fungerer godt på lokalradio. I denne sesjoner får du servert en rekke gode eksempler på konsepter og promoaktiviteter som virker og som samtidig øker radiostasjonens inntekter. Til stor inspirasjon for både kommersielle og ikke-kommersielle lokalradioer

Tønnes Steenersen
15:45 - 16:30 SAL A - Plenum

Er fremtiden så lys at vi må bruke VR-briller?

Radio skulle gå en langsom død i møte da TV kom. Journalistikken ble spådd nord og ned da bloggere og influensere fikk hver sin atomknapp for direktepublisering. Både radioen og journalistikken lever godt ennå. Men det er da noe på gang? Hvilke krav og utfordringer vil faktorer som «falske nyheter», fremveksten av kunstig intelligens, metaverset, kryptovaluta og tech-gigantens lunefulle algoritmer stille til oss som journalister og mediebedrifter framover? I denne sesjonen tar vi en gjennomgang av noen av teknologiene og trendene som kan påvirke oss og arbeidet vårt mest i de kommende år. Sesjonen er ved Ståle de Lange Kofoed, fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk.

Ståle de Lange Kofoed
19:00 - 19:45 Hamarhallen

Aperitif

Vi møtes til forfriskninger før festmiddag.

19:45 - 20:15 Hamarhallen

Lokalradioquizzen

Vi går til bords og starter festmiddagen med en uformell quiz. Bordene danner quizlagene og det blir en flott premie til vinnende lag. Quizmaster er Petter Lavern fra 5000 Bergen.

20:15 - 00:00 Hamarhallen

Festmiddag

Vi avslutter årets landskonferanse forrykende med treretters festmiddag, underholdning og prisutdelinger. Pent antrekk.

Kveldens toastmaster er Thomas Mølstad. Thomas startet sin radiokarriere i Radio Åmot på Rena i 1989, før ferden gikk videre til NRK og P4, før det ble lokalradiojobb i Hamar. Han har snart tilbrakt 25 år i radiobransjen, og for mange Birkendeltakere er han en kjent stemme som speaker på Rena de siste 17 årene sommer som vinter.

Kveldens musikant har du garantert hørt om tidligere. Han omtaler seg selv som en av landets største bygdetullinger. Fakta er at Eldar Vågan gjennom hele 40 år har vært en av landets største artister, både i Vazelina Bilopphøggers og den senere tid som soloartist. Med sitt lure smil, herlige latter, el-gitar og kjente låter blir det alltid god stemning der Eldar opptrer.

Eldar Vågan
Thomas Mølstad

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.