Velkommen som

Sponsor/utstiller

på Norsk Lokalradioforbunds landskonferanse 2023

Det er en glede å kunne ønske velkommen til Norsk Lokalradioforbunds landskonferanse på Scandic Hamar 23. til 26. mars 2023. På denne siden finner du som utstiller eller sponsorpartner viktig, nyttig og praktisk informasjon knyttet til avviklingen av årets konferanse.

Norsk lokalradioforbunds landskonferanse er den største og viktigste møteplassen for lokalradio i Norge. Under disse arrangementene møtes en samlet lokalradiobransje til en felles samling, hvor dagens situasjon, utviklingstrekk og fremtid for radiomarkedet drøftes. Som alltid er våre sponsorpartnere og utstillere en viktig og naturlig del av bransjesamlingen.

Å være utstiller på våre konferanser er en mulighet til direkte dialog med beslutningstakere som er interessert i din virksomhet, dine produkter og tjenester. Her treffer du dedikerte fagpersoner fra hele lokalradiobransjen. Det er i 2023 påmeldt et rekordhøyt antall deltakere, med representanter fra over 70 unike lokalradiostasjoner. Totalt har konferansen 10 utstillere og 8 øvrige sponsorpartnere. Alle årets utstillerplasser er utsolgt.

Registrering for utstillere og sponsorer

Alle utstillere og sponsordeltakere må registrere seg hos Norsk Lokalradioforbund ved ankomst. Registreringen foregår i tilknytning til hotellets resepsjon og er åpen torsdag og fredag.

Ved registrering får sponsorer og utstillere utdelt en konferansemappe med praktisk informasjon, konferansemagasin og et adgangskort. Kortet må deltakeren bære på seg under hele konferansen, da det blant annet fungerer som ad­gangstegn for fagkonferanse og enkelte måltider. Inkludert i registreringsavgiften som alle sponsorer/utstillere må betale, er kaffepakke og lunsj alle dager. Kaffe serveres i mingleområdet, mens lunsj serveres i hotellets restaurrant.

I lommen for adgangskortet ligger billetter til fellesmiddag på torsdag og fredag samt festmiddag på lørdag for de deltakere som har bestilt dette. Fellesmiddag serveres i hotellets restaurant, mens festmiddagen holdes i Hamarhallen (Se plankart for plassering).

Åpningstid registrering

Torsdag 23. mars 09:30 - 13:00
Fredag 24. mars 09:30 - 13:00

Utstilling og utstillerområde

Utstillerområdet befinner seg i hotellets konferanseområde og er plassert i en egen hall (størrelse ca 90 kvadratmeter) mellom mingleområdet og sal B (Se mer spesifisert plankart nedenfor)

Plankart konferanseområde

UTSTILLERE

Følgende 10 utstillere vil være represntert på årets konferanse:

UTSTILLERSTANDS

Alle standplasser har lik størrelse (opptil 2,4m x 1,8m). Standard leveranse fra Norsk lokalradioforbund er 2 stk. konferansebord (1200mm/720mm/600mm), 2 stoler og hvite duker. Det er strømuttak på hver standplass og tilgang til trådløst internett. Standplassene blir ikke inndelt med messevegger og vil ferdigrigges som vist i plankartet nedenfor. Ekstra møtebord og stoler blir satt frem, slik at du som utstiller fritt kan forsyne deg av dette. Det er bra tilgang med strøm i utstillerarealet, men vi oppfordrer utstillerne å medbringe ekstra skjøteledning eller strømpadder for sikkerhets skyld.

Plankart utstillingshall

Opprigg og montering
Utstillerområdet åpner for opprigg onsdag 22. mars klokken 18.00 frem til 21.00 og fra klokken 08.00 på torsdag 23. mars. Vi anbefaler at opprigg er ferdig til utstillerområdet åpner for publikum. Det vil ikke være definerte plasseringer av standplass og vi praktiserer førstemann til mølla–prinsippet. Norsk Lokalradioforbund stiller med en person som vil være til stede onsdag kveld og torsdag morgen for å bistå med praktisk tilrettelegging.

Åpningstider utstillingshall
Lokalet åpnes for publikum klokken 10.00 hver dag, torsdag til lørdag. Det er en time før det faglige programmet starter opp i de to konferansesalene. Det er opp til hver enkelt utstiller å velge tidspunkt for bemaning av egen stand. Lokalet lukkes og låses klokken 18.00 på torsdag og fredag og klokken 16.00 på lørdag.

Torsdag 23. mars 10:00 - 18:00
Fredag 24. mars 10:00 - 18:00
Lørdag 25. mars 10:00 - 16:00

OPPBEVARING AV UTSTYR

Utstillingshallen vil være avlåst utenom ordinær åpningstid, men det vil ikke bli organisert spesielt vakthold knyttet til utstillingen. Den enkelte utstiller må selv vurdere sikkerhet opp mot verdi av utstyret. Norsk Lokalradioforbund kan organisere innlåsing av teknisk utstyr i vårt sekretariat. Oppbevaring av utstyr skjer på utstillerens ansvar og vi tillater oss å minne om at utstillere selv må sørge for eventuelle forsikringer som dekker tyveri eller skade.

FORSENDELSE AV UTSTYR OG MATERIELL

Har du behov for å sende teknisk utstyr, utstillingsmateriell eller annet til konferansehotellet, er det viktig at dette merkes korrekt, slik at hotellets varemottak, forstår hva sendingen gjelder. Forsendelsen må tydelig merkes «Norsk Lokalradioforbunds landskonferanse 2023». Konferansehotellet vil vederlagsfritt oppbevare dine varer fra mottak og frem til konferansestart.

Ved frakt av varer til hotellet brukes følgende adresse:

Scandic Hamar,
Att: Norsk Lokalradioforbunds landskonferanse
Vangsvegen 121,
2318 Hamar

Innsendelse av markedsmateriell

Som en del av våre sponsorpakker, har både utstillere og sponsorer flere muligheter til å profilere seg mot lokalradiobransjen og deltakerne på konferansen.

ANNONSE I KONFERANSEMAGASINET

Alle utstillere og sponsorer har mulighet til å markedsføre spesialtilbud, produkter eller tjenester gjennom en helsides annonse i vårt populære konferansemagasin. Magasinet deles ut til alle konferansedeltakere og distribueres digitalt til alle våre medlemmer som ikke deltar på konferansen.

Annonseformat er helside A4:
Bredde: 210 mm
Høyde: 297 mm
Utfall: 5 mm

Ferdig annonse må leveres i høyoppløselig format, fortrinnsvis PDF. Annonsen sendes på e-post til paal@lokalradio.no. Frist for innsendelse av ferdig annonse og høyoppløselig logo er fredag 3. mars klokken 12.00. Annonser som innkommer etter frist vil ikke bli medtatt i magasinet.

PROMOMATERIELL I KONFERANSEMAPPE

Promomateriell i konferansemappen er en fin måte for sponsorer/utstillere å distribuere brosjyremateriell eller flygeblad med tilbud eller informasjon direkte til alle konferansedeltakerne. Mappene pakkes ferdig på onsdag 22. mars og utleveres alle deltakere ved registrering. Konferansemappen inneholder fra før program og annen viktig konferanseinformasjon.

Maksimal størrelse for brosjyre/flyer er 4-sidig A4-format. Materiell i minimum 180 eksemplarer må være på plass på hotellet innen tirsdag 21. mars klokken 12.00.

Brosjyrer/flygeblad sendes:

Scandic Hamar,
Att: Norsk Lokalradioforbunds landskonferanse
Vangsvegen 121,
2318 Hamar

Norsk Lokalradioforbund kan bistå med trykk og forsendelse til konferansehotellet, mot at sponsor/utstiller dekkker trykkekostnader som skissert nedenfor. Kostnader til trykk faktureres da den enkelte sponsor, mens Norsk Lokalradioforbund bekoster frakt.

  • 180 eksemplarer A4 ensidig farge Kr 790,- + mva
  • 180 eksemplarer A4 tosidig farge Kr 990,- + mva
  • 180 eksemplarer A4 brettet 4+4 m/fals Kr 1290,- + mva (firesidig folder A5)


Leveres på papir 150 gram matt eller 170 gram silkematt, etter ønske.

Ferdig høyoppløselig trykkfil i pdf-format med 3mm utfall sendes til paal@lokalradio.no fredag 3. mars klokken 12.00

Spørsmål?

Kontaktperson for Norsk Lokalradioforbund

Eivind Engberg

+47 911 65 088

eivind@lokalradio.no

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.