Fagprogram
Tidsskjema
Programmet er under ombygging. Endringer vil forekomme. Nytt program lanseres i desember 2020.
Torsdag
15. april 2021
Fredag
16. april 2021
Lørdag
17. april 2021
09:00 - 11:25
Registrering, mingling og utstillerbesøk
Registrering for deltakere, gjester og andre med utlevering av adgangskort og informasjonsmateriell. Vi oppfordrer også konferansedeltakerne til å besøke våre utstillere i tiden frem til konferansestart.
11:25- 11:30
Velkommen til fagdag
Leder av programkomiteen, Thor Magnar Thorsen ønsker velkommen til fagdag.
11:30 - 12:15
FM til 2027, men på hvilke vilkår?
Medietilsynet tar opp rammevilkår på FM i ny konsesjonsperiode og andre aktuelle lokalradiosaker i denne sesjonen. Det åpnes for spørsmål fra salen mot slutten av seansen. Sesjonen er ved direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.
12:30 - 13:00
Stemmestyring: Tull eller gull?
Hva kan stemmestyring egentlig bety for journalistikk og publisering på radio? I denne sesjonen ser vi på erfaringene så langt og en tar en snik-kikk inn i andre og mer modne markeder. Sesjonen er ved Marit Rossnes. Hun arbeider som produktutviklingssjef i NRK Radio.
12:30 - 13:00
Om krav til fagmessig utførelse og autorisasjon
Det er strenge regler for hva en lokalradio selv kan utføre av teknisk arbeid på en sendestasjon. Eier av ekomnett skal bruke autorisert virksomhet ved installasjon, vedlikehold og sammenkobling. Men hvor går grensene for hvilke typer oppgaver man kan utføre på egenhånd og hva som krever autorisert fagpersonell. Hvordan håndheves regelverket og hva er konsekvensene av å ikke utføre arbeid forskriftsmessig? Sesjon ved senioringeniør, Jens Harald Jensen i Nkom.
13:15 - 14:00
Falske nyheter og deep fakes - nå og i fremtiden
Hvordan leser vi nyheter i dag og hvordan forholder vi oss til fakta, sannhet og usannhet? Denne sesjonen beskriver hva falske nyheter er, og hvordan og hvorfor disse spres i sosiale medier, samt hvordan falske nyheter påvirker samfunnet. Du møter også neste nivå av falske nyheter, video- og lydklipp der personer ser ut til å si noe de egentlig aldri har sagt. Sesjon ved Petter Bae Brandtzæg som er førsteamanuensis ved UiO og sjefsforsker ved SINTEF Digital.
14:30 - 15:15
Hvordan skal radio møte fremtiden og hva betyr innføringen av 5G?
Måten vi bruker medier på, endrer seg. Publikum benytter i økende grad personlige enheter som PC-er, smarttelefoner, nettbrett og Internett for å konsumere medietjenester. Lineær radiolytting holder seg fremdeles relativt stabilt, men on-demand-tjenester øker i popularitet og konkurransen fra nye plattformer eskalerer høyt tempo. Hvordan skal radio tilpasse seg disse endringene? Når innhenter fremtiden lineær radio på FM og DAB og hvilke muligheter gir 5G for radiodistribusjon? Sesjon ved teknologirådgiver, Torgeir Waterhouse.
15:30- 16:00
Reklame, spons og produktplassering – Hva er egentlig lov?
Hva er lov, hva er forbudt og hvor går grensene? Medietilsynet går nærmere inn på reklame- og sponse-regler som gjelder for radio. Det blir også en gjennomgang av fjorårets lovendring som åpner for pro-duktplassering på radio, og hvilke muligheter og utfordringer dette vil kunne gi. Sesjon ved Lars Erik Krogsrud, seniorrådgiver i Medietilsynet.
16:15 - 16:45
Radioplayer vokser, oppdaterer brukergrensesnittet og får nye funksjoner!
Radioplayer lanseres i stadig flere land, samtidig som tilbudet til både lyttere og radiokanaler utvides og forbedres. Stikkord er blant annet ny app, nytt analyseverktøy og mer podkast. Bli oppdatert på den siste utviklingen i radiobransjens egen IP-radio tjeneste i Norge og internasjonalt. Sesjon ved Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Norsk Radio AS
16:15 - 16:45
Lydprossesering for DAB og Internettradio - alt teller
Alle radiostasjoner ønsker å ha den perfekte lyden «on air» på FM, DAB og internett. En lydprosessor for kringkasting gir mange fordeler med riktig lydnivå, konsistens og toppstyring av lyden, Men en lydprosessor er ikke en magisk boks som løser alle problemene dine. Alt teller fra studiooppsett til overføringslinjer og koding av lydsignalene.
Peter van Beusekom, fra Orban Europe, vil i denne sesjonen vise deg hvordan din stasjon kan skape de beste lydresultatene.
17:00 - 17:45
Lokal FM og DAB – Hva skjer?
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet presenterer status for lokal FM og DAB. Hva er viktig å ha kunnskap om? Sesjon om forlengelse på FM etter 2021 og utbygging på lokal DAB. Det åpnes for spørsmål fra salen. Sesjonen er ved sjefingeniør Pia Braadland, senioringeniør Gordana Lunestad (bildet) og overingeniør Øystein Karlsen fra spektrumsavdelingen i Nkom.
20:00 - 22:30
Fellesmiddag
To-rettes middag som serveres i hotellets restaurant, Longhorn. Merk at måltidet ikke er inkludert i konferansepakkene og må kjøpes separat ved bestilling.
09:00 - 11:25
Registrering, mingling og utstillerbesøk
Registrering for deltakere, gjester og andre med utlevering av adgangskort og informasjonsmateriell. Vi oppfordrer også konferansedeltakerne til å besøke våre utstillere i tiden frem til konferansestart.
11:25 - 11:30
Offisiell åpning av landsmøtet 2020
Leder i programkomiteen, Thor Magnar Thorsen fra Radio 102 ønsker velkommen og åpner den 37. landssamlingen og det 22. landsmøtet i rekken.
11:30 - 12:00
NRKs mangfoldsoppdrag: Vil samarbeide tettere også med lokalradio
Rask teknologisk utvikling og digitalisering har endret folks medievaner, samtidig som global og grenseløs konkurranse stiller enda høyere krav til innovasjon og nyskaping i mediene. I tid der det norske mediemangfoldet er under press, er NRK tildelt et oppdrag om å styrke bidrag til samarbeid med andre medieaktører. Målet er at mediene i samspill med NRK skal klare å løfte kvaliteten på innholdet og levere et enda bedre tilbud til publikum. Sesjon ved Grethe Gynnild-Johnsen, redaktør for mediemangfold og samarbeid i NRK.
12:00 - 12:20
- Lokaljournalistikken er viktig og veldig undervurdert
Lokaljournalistikken er ingen B-vare. Den er viktig og veldig undervurdert, og en viktig del av infrastrukturen i samfunnet. Det kommer frem i boken «Blindsoner og mangfold – en studie av journalistikken i lokale og regionale medier» Boken ble utgitt sent i 2018 av seks forskere ved Nord Universitet, som er sentrum og tyngdepunkt for forskningen på lokaljournalistikk i Norge. Hege Lamark, dosent i journalistikk ved Nord Universitet forteller om hovedfunnene i studien, der også lokalradio har vært vurdert. Oppspill til påfølgende paneldebatt.
12:30 - 13:30
Paneldebatt: Lokalradio, et betydningsfullt - men oversett medie?
Viktigheten av å opprettholde lokale medier som lim og lupe i lokalsamfunnene, er løftet frem gang på gang i den offentlige mediedebatten. Politikerne har nylig forbarmet seg over de små og sårbare lokalavisene og sørget for skikkelige løft med nye støtteordninger og økning i produksjonstilskuddet. Lokalradioene på sin side er tilgodesett med reduksjoner i offentlige redaksjonelle tilskudd. Hvorfor prioriteres avisene, når det kommer til mediestøtte og hva er grunnlaget for å fortsette forskjellsbehandlingen avis og radio, når det gjelder offentlige tilskuddsordninger? Debatt om mediestøtte og rammevilkår.

Foreløpig bekreftede paneldeltakere: Tage Pettersen som er mediepolitisk talsperson for Høyre, Knut Olav Åmås direktør i Stiftelsen Fritt Ord, Trond Giske mediepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet (Bildet), Andreas Reitan ansvarlig redaktør i Nea Radio, Hege Lamark dosent i journalistikk ved Nord Universitet. Debattleder er Thor Magnar Thorsen fra Radio 102.

13:45 - 14:15
Status for lokalradio og tanker om fremtiden
Åpningstale ved styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Aslak Sommerfelt Skretting
14:15 - 14:45
Hvor står lokalradio i Norge i dag?
Forskningssjef Knut-Arne Futsæter i Kantar Media går gjennom medieutviklingen med fokus på lokalradio, og forventninger til mediemarkedet i tiden fremover.
15:15 - 16:00
Mine 15 beste råd til deg som vil lage podkast
Hva er viktig når du skal lage en podkast? Podkastsjef, Vilde Hjort Batzer, i NRK har lang erfaring med å utvikle og produsere podkaster, og i denne sesjonen vil hun dele sine beste råd til deg som allerede lager eller planlegger å lage en podkast. Hun vil også presentere informasjon publiseringsplattformer og om podtoppen som er den offisielle topplisten for podkast i Norge.
16:15 - 17:00
Skap deg en bedre arbeidsdag
Erik Hanøy har jobbet i mediebransjen i over 25 år. I dette foredraget gir han deg de beste tips til hvordan du selv kan skape deg en bedre arbeidsdag. Bli med på en festforestilling med faglig innhold du sent vil glemme.
18:45 - 19:55
Kino: Radiokameratene
Vi inviterer til gratis fellesvisning av dokumentarfilmen, Radiokameratene. Folkene i Bygderadio Vest kjemper med nebb og klør for å overleve på FM, etter at NRK og de andre store har gått på DAB. For hvordan skal en lokal FM-radio drevet av aldrende radioamatører overleve i skyggen av den norske radiorevolusjonen? Radiokameratane er en varm og sjarmerende feelgood-dokumentar om FM-radioen på Sunnmøre som går mot den digitale radiostrømmen. Filmen varer i 1 time og 8 minutter
20:00 - 22:30
Fellesmiddag
To-rettes middag som serveres i sal B. Det blir informasjon om endringer i Radiodager og Prix Radio i løpet av måltidet. Merk at måltidet ikke er inkludert i konferansepakkene og må kjøpes separat ved bestilling.
09:00 - 09:45
Radiokampanjer og promoaktiviteter som virker
Et av nøkkelelementene for å lykkes på radio er å skape unike, rare kampanjer og aktiviteter som engasjerer lyttere samtidig som de er attraktive for eventuelle annonsører. I denne sesjonen viser prosjektredaktør i P4, Morten Scott Janssen eksempler på noen av de beste lytteraktivitetene – fra inn- og utland, som har skapt energi, entusiasme og blitt en «snakkis» blant folk. Til stor inspirasjon for både kommersielle og ikke-kommersielle lokalradioer.
10:00 - 10:45
Informasjon og oppdatering fra Lotteritilsynet
Hvilke regler gjelder for ekstern markedsføring av radiobingo? Er det tillatt å videresende bingotrekning i sosiale medier? Disse og en rekke andre viktige spørsmål om radiobingo vil seniorrådgiver i Lotteritilsynet, Tore Bell besvare i denne sesjonen. Det åpnes for spørsmål fra salen i slutten av sesjonen.
10:00 - 10:45
Slik jobber NRK med programutvikling og nyskaping på radio
For å ta vare på sin posisjon som landets mest populære radiokanal, har NRK P1 nylig gjort store justeringer i både sendeflater og profil. Renoveringen og kursendringen skal gi flaggskipet et mer moderne uttrykk, for å tilpasse seg endringer i publikums behov og nye lyttervaner. Til Stjørdal kommer P1- sjef Bjørn Tore Grøtte for å fortelle hvordan NRK jobber med programutvikling og nyskaping på radio.
11:00 - 11:30
NRK åpner lydarkivet for lokalradioene
NRK forvalter mange gylne øyeblikk fra nasjonens historie, helt tilbake fra tidlig 1900-tall og frem til dags dato. I denne sesjonen får du svar på hvordan du kan finne frem i arkivet og eksempler på godbiter som finnes der. Du får også informasjon om hvordan du og din redaksjon kan benytte seg av arkivene til hele Norges historiebank og hvilke regler som gjelder i forhold til rettigheter og opphavsavtaler. Sesjon ved Åse Marie Bendiksen, leder for innholdsdistribusjon og deling i NRK.
11:00 - 11:30
Hvordan tjene penger på podcast?
Aftenposten Forklart er utsolgt og Tusvik og Tønne rapporterer om millioninntekter, men alle som har prøvd å lage Podcast vet at det er vanskelig å komme opp på et nivå der man kan selge reklame på antall lyttere. I 2019 lanserte Radio Metro Partner Podcast som et alternativ til dagens podcast-standard, og så langt har dette produktet vist seg å være en suksess tross normale lyttertall og lav kjendisfaktor. Sesjon ved kreativ leder i Radio Metro, Jan Ivar Wolstad.
11:45 - 12:30
Tips og triks for mobil lyd- og videoproduksjon
I mobilen har vi et enestående verktøy til å ta opp lyd og video for produksjon til radio og nett. Mobiltelefonen har allerede tatt over for annet kostbart opptaksutstyr i de fleste mediehus. I denne sesjonen forteller mangeårige NRK fotograf og journalist Gunnar Grønlund om hvordan jobbe profesjonelt med mobilen som reportasjeverktøy. Du får også svar på hvilke apper og hvilket ekstrautstyr du trenger for å få best resultat.
11:45 - 12:30
Hvordan lage søknader som skiller seg ut i mengden?
Andelen søknader til lokalradioenes støtteordning, tilskudd til lokale lyd- og bildemedier er sterkt økende, uten at den totale tilskuddspotten har løftet seg tilsvarende. Nåløyet for gjennomslag er blitt mindre, kravene større og betydningen av å skrive gode søknader har aldri vært viktigere. I denne sesjonen ved fagutvalgsleder i Medietilsynet, Heidi Røneid får du tips til hvordan din søknad kan skille seg ut i søkerbunken og hva utvalget ser etter når søknadene blir vurdert.
12:30 - 13:30
Lunsj
Felles lunsj serveres i hotellets restaurant, Longhorn
14:30 - 14:00
Landsmøteregistrering og utdeling av stemmeskilt
Landsmøtedelegatene må registrere seg og få tildelt stemmeskilt. Vi oppfordrer også til å besøke våre utstillere i pausen frem til landsmøtet starter.
14:00 - 14:45
Landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund 2020 - Del 1
Landsmøteforhandlinger 2020. Saksdokumentene og innstillingen fra valgkomiteen skal være sendt ut til medlemmene minst tre uker før Landsmøtet.
15:00 - 16:00
Landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund 2020 - Del 2
Landsmøteforhandlinger 2020. Saksdokumentene og innstillingen fra valgkomiteen skal være sendt ut til medlemmene minst tre uker før Landsmøtet. Avslutningstidspunktet kan bli forskjøvet.
19:00 - 19:45
Aperitiff/Vorspiel
Konferansedeltakerne møtes til en sosial sammenkomst og mingling før festmiddag. Utdelte bonger kan veksles inn i mineralvann, øl eller vin etter eget ønske.
19:45 - 20:15
Radioquizzen
Som oppladning til fesmiddagen kniver lokalradioene om flotte premier samt heder og ære i en uhøytidelig kunnskapskonkurranse. Premier til lagene som kommer på de tre første plassene. Quizzen ledes med stødig hånd fra vår faste quizvert, Eivind Kallevik fra Radio 102.
20:15 - 00:00
Festmiddag
Mer informasjon kommer. Pent antrekk