[ 20. desember 2018 by para 0 Comments ]

Åsmund Prytz

Debattleder Åsmund Prytz har erfaring som politisk rådgiver på Stortinget og byråkrat i Landbruks- og matdepartement. I tillegg har han jobbet internasjonalt for EU og FN, og vært turnerende musiker.