Stig Hjerkinn Haug

[Daglig leder, Stig og Stein AS]

Åslaug Sem-Jacobsen

[Mediepolitisk talsperson for SP]

Knut-Arne Futsæter

[Forskningsdirektør, Kantar Media]

Pia Braadland

[Sjefingeniør, Nkom]

Andreas Reitan

[Ansvarlig redaktør, Nea Radio]

Trond Giske

[Mediepolitisk talsperson for AP]

Ole Jørgen Torvmark

[Daglig leder, Norsk Radio]

Camilla Minnhagen

[Senioranalytiker, IRM]

Christine Calvert

[Tekstdoktor]