Andreas Reitan

Stilling:
Ansvarlig redaktør i Nea Radio

Sesjoner med Andreas Reitan

[Fredag 16. april]
13:20 - 14:15
Sesjon: Paneldebatt: Lokalradio, et betydningsfullt - men oversett medie?

Andreas Reitan er ansvarlig redaktør i Nea Radio. Han har også vært styremedlem og styreleder i Norsk Lokalradioforbund