Åsmund Prytz

Stilling
Daglig leder i Prytz AS

Sesjoner med Åsmund Prytz

[Fredag 5. april 2019]
14:00 - 15:00
Theme: Paneldebatt om lokalradios rolle i fremtidens mediebilde

Debattleder Åsmund Prytz har erfaring som politisk rådgiver på Stortinget og byråkrat i Landbruks- og matdepartement. I tillegg har han jobbet internasjonalt for EU og FN, og vært turnerende musiker.