Camilla Minnhagen

Stilling:
Senioranalytiker, IRM

Sesjoner med Camilla Minnhagen

[Lørdag 6. april 2019]
10.45 - 11.15
Sesjon: Utvikling i det norske reklamemarkedet

Camilla Minnhagen er senioranalytiker hos Institutet för Reklam- och Mediestatistik. IRM er et uavhengig og selvfinansiert institutt hvis formål er å kontinuerlig undersøke og kartlegge det norske og svenske reklame- og mediemarkedet. Instituttet gjennomfører analyser og lager prognoser når det gjelder reklamemarkedets utvikling og publiserer regelmessig rapporter og publikasjoner.