Freddy André Øvstegård

Stilling
Mediepolitisk talsperson for SV
Nettside::
www.sv.no

Sesjoner med Freddy André Øvstegård

[Lørdag 5. april 2019]
14:00 - 15:00
Theme: Mediepolitisk debatt

Freddy André Øvstegård er stortingsrepresentant for Sosisalistisk Venstreparti. Han er Stortingets yngste innvalgte representant i perioden 2017-2021 og sitter i Familie- og kulturkomiteen.