Gordana Lunestad

Stilling
senioringeniør, Nkom
Nettside:
www.nkom.no

Sesjoner med Gordana Lunestad

[Torsdag 16. april]
17:00 - 17:45
Theme: Lokal FM og DAB – Hva skjer?

Gordana Lunestad er senioringeniør i spektrumsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.