Hanne Løvik

Fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk

Sesjoner med Hanne Løvik

[Lørdag 12. mars 2022]
10:00 - 10:45
Theme: Strategisk bruk av sosiale medier