Heidi Røneid

Stilling
Fagutvalgsleder i Medietilsynet

Sesjoner med Heidi Røneid

[Lørdag 18. april]
12:00 - 12:45
Theme: Hvordan lage søknader som skiller seg ut i mengden?

Heidi Røneid er leder i Medietilsynets fagutvalg for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier