Jens Harald Jensen

Stilling
senioringeniør, Nkom
Nettside:
www.nkom.no

Sesjoner med Jens Harald Jensen

[Torsdag 16. april]
13:45 - 14:15
Theme: Om krav til fagmessig utførelse og autorisasjon

Jens Harald Jensen er senioringeniør i seksjon nett og tjenester i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.