Jeppe Songe-Møller

Stilling
Advokat i advokatfirmaet Schjødt AS
Nettside::
www.schjodt.no

Sesjoner med Jeppe Songe-Møller

[Lørdag 5. april 2019]
11:30 - 12:00
Theme: GDPR – hvordan angår det lokalradio?

Jeppe Songe-Møller har arbeidet i advokatfirmaet Schjødt siden 2007. Han arbeider særlig med regulering, kontrakter og transaksjoner innen informasjonsteknologi, digitale medier, internett og telekom. Han har omfattende erfaring med rådgivning til norske og internasjonale selskaper innen e-handel, ny teknologi, personvern, ekom, teknologioverføringer og lisensiering. Jeppe har arbeidet som juridisk rådgiver/fung. seksjonssjef i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), med fokus på rammevilkår for mobil, satellitt og kringkasting. For tiden leder han flere større GDPR-prosjekter og holder jevnlig foredrag om praktiske konsekvenser av GDPR.