Knut Olav Åmås

Stilling
Direktør i Stiftelsen Fritt Ord

Knut Olav Åmås er en norsk forfatter, filosof, redaktør og politiker. Han var har vært statssekretær i Kulturdepartementet. Fra høsten 2014 overtok han som direktør i stiftelsen Fritt Ord.  I perioden 2015-2017 var han leder for Mediemangfoldsutvalget som hadde som oppgave å utrede statlig mediepolitikk.