Lars Erik Krogsrud

Seniorrådgiver i Medietilsynet

Sesjoner med Lars Erik Krogsrud

[Torsdag 10. mars]
15:00 - 15:30
Theme: Reklame, spons og produktplassering – Hva er egentlig lov?