Mari Velsand

Direktør i Medietilsynet

Sesjoner med Mari Velsand

[Torsdag 10. mars 2022]
14:00 - 14:45
Theme: Oppdatering og informasjon fra Medietilsynet
[Fredag 11. mars 2022]
12:45 - 13:30
Theme: Lokalradio, et betydningsfullt - men oversett medie?