Øystein Karlsen

Stilling
Overingeniør, Nkom
Nettside:
www.nkom.no

Sesjoner med Øystein Karlsen

[Torsdag 16. april]
17:00 - 17:45
Theme: Lokal FM og DAB – Hva skjer?

Øystein Karlsen er overingeniør i spektrumsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.