Petter N. Toldnæs

Stilling
Medlem av sentralstyret i Venstre
Nettside::
www.venstre.no

Sesjoner med Petter N. Toldnæs

[Fredag 5. april 2019]
14:00 - 15:00
Theme: Mediepolitisk debatt

Petter N. Toldnæs er leder av Agder Venstre, leder for Frie Venstre, møtende i sentralstyret i Venstre og gruppeleder for Venstre i Lillesand.