Petter Bae Brandtzæg

Stilling:
Sjefsforsker ved SINTEF Digital.

Sesjoner med Petter Bae Brandtzæg

[Lørdag 18. april]
11:00 - 11:45
Sesjon: Falske nyheter og deep fakes - nå og i fremtiden

Petter Bae Brandtzæg er førsteamanuensis og forskningsleder ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefforsker ved SINTEF. Han har i over 20 år forsker på samspillet mellom mennesker/samfunn og ny teknologi, med vekt på sosiale medier, nye bruksmønstre, sosial kapital, falske nyheter og tillit til mediene.