Pia Braadland

Stilling
Sjefingeniør, Nkom
Nettside:
www.nkom.no

Sesjoner med Pia Braadland

[Torsdag 16. april]
17:00 - 17:45
Theme: Lokal FM og DAB – Hva skjer?

Pia Braadland er sjefingeniør i spektrumsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.