Pia Braadland

Stilling:
Sjefingeniør, Nkom
Nettside:
www.nkom.no

Sesjoner med Pia Braadland

[Lørdag 6. april 2019]
15.45 - 16.30
Sesjon: Oppdatering og informasjon fra Nkom

Pia Braadland er sjefingeniør i spektrumsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.