Randi S. Øgrey

Stilling:
Direktør i Mediebedriftenes Landsforening

Sesjoner med Randi Øgrey

[Fredag 17. april]
13:20 - 14:15
Sesjon: Paneldebatt: Lokalradio, et betydningsfullt - men oversett medie?

Randi Siren Øgrey er adminstrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening fra juni 2011. Hun kom fra en stilling som administrerende direktør i Den Norske Bokhandlerforening, hvor hun hadde jobbet i 10 år. Øgrey sitter også i styret i Norsk Presseforbund og er medlem i det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget.