Tage Pettersen

Mediepolitisk talsperson for Høyre

Sesjoner med Tage Pettersen

[Fredag 17. april 2019]
13:20 - 14:15
Theme: Paneldebatt: Lokalradio, et betydningsfullt - men oversett medie?
[Fredag 12. mars 2022]
12:00 - 13:00
Theme: Paneldebatt: Hvordan vil politikerne sikre en livskraftig lokalradiobransje?