Jan Ivar Wolstad

Kreativ leder i Radio Metro

Sesjoner med Jan Ivar Wolstad

[Torsdag 10. mars 2022]
15:00 - 15:30
Theme: OnePlay – Digital underholdning møter tradisjonell radio