Disse vilkårene er en del av den avtalen du/dere inngår med Norsk Lokalradioforbund ved bestilling av billetter (påmelding) til vår årlige fagkonfranse. Ved bestilling og ved bruk av vårt nettsted, bekrefter du at du har lest og godtatt våre vilkår og betingelser

1. Generelt:
Disse betingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester på nettstedet radiokonferanse.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene gjelder ved salg til Norge. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, og kredittkjøpsloven. Det vises til nevnte lover for mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

2. Parter:

Selger er:
Norsk Lokalradioforbund
Tollbodgaten 2,
4611 Kristiansand

Organisasjonsnummer: NO 961 128 641 MVA
Telefon: +47 22 40 27 20
E-post: post@lokalradio.no

og blir i det følgende benevnt selger. Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kjøper.

3. Om bestilling (påmelding)
Bestilling skjer på nettsiden radiokonferanse.no. For kjøper er bestillingen (påmeldingen) bindende og vilkårene akseptert når påmeldingen er utført og når bestillingen er registrert på selger sin server (datamaskin). Når selger mottar kjøpers bestilling, vil selger bekrefte ordren og automatisk sende en spesifisert ordrebekreftelse til kjøper. Kjøper oppfordres til å lese nøye gjennom ordrebekreftelsen for å se til at denne er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom kjøpers bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra selger, som kjøper kan akseptere eller takke nei til.

4. Opplysninger om ytelser gitt i produktbeskrivelsen
Selger tilstreber å gi kunden så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at selger ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, markedsføringen eller på annen måte. Videre forbeholder selger seg retten til å kansellere kjøpers bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Selger forbeholder seg også retten rett til å gjøre endringer i oppsatt program, foredragsholdere eller andre konferanserelaterte forhold, uten at deltakerne varsles.

5. Deltakeravgift og priser
Den oppgitte prisen omfatter de ytelser som er beskrevet i produktbeskrivelsen. Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og ekslusive moms. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

6. Betaling
Kjøpesummen skal forhåndesbetales med bank- eller kredittkort. Ved betaling med kort, blir kortet belastet ved bestilling. Selger er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

7. Angrerett og endring av bestilling
Angreretten gjelder ikke for tidsbestemte ytelser, herunder kjøp av billetter til enkeltarrangementer, kino og konsert. Dette er regulert gjennom angrerettloven § 22 m). Dersom kjøper ikke kan benytte seg av plassen kan denne fritt overføres til en annen før innen tre dager før arrangementsstart. Endringer må meldes skriftlig til post@lokalradio.no.

8. Personopplysninger
Personopplysninger er nødvendig for å håndtere din påmelding. Når du melder deg på, lagres din oppgitte informasjon til bruk for konferanseadministrasjon og for fakturering. Dine kontaktdetaljer blir kun lagret i vår database til disse formål. Informasjon i databasen vil ikke bli videresolgt eller gjort tilgjengelig for tredjeperson. Se forøvrig vår personvernerklæring.

Ved bestilling samtykker kjøper i at:

* Selger får tilgang til den kontaktinformasjon som er nødvendig for å kunne sende deg informasjon og nyhetsbrev relatert til arrangementet. Dette for å kunne gi deg best mulig service.
* Kjøpers navn og arbeidssted publiseres i offentlig deltakerliste.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss (se pkt. 2 for kontaktinformasjon).

9. Endringer i ytelser
Selger forbeholder seg rett til å gjøre endringer i oppsatt fagprogram, foredragsholdere eller andre konferanserelaterte forhold, uten at kjøper varsles.

10. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der kjøper bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der kjøper bor.